Szpi­lami Koi Blizny Cytaty

Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ


wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho


każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Praca ciała koi zmęczenie umysłu -Feliks Feldheim


praca-ciała-koi-zmęczenie-umysłu
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Śmierć koi pragnienie nie - wiedzy. -Georges Bataille


Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Szpi­tal to nie miej­sce na chorowanie. -Samuel Goldwyn


szpi­tal-to nie miej­sce-na chorowanie
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk


czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Niepo­koi nas to, cze­go nie rozumiemy. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Ten ma szczęście, kto ze szpi­tala wrócił do domu. -Bruno


ten- szczęście-kto-ze szpi­tala-wrół-do domu
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec


Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Za różane miej te blizny, Coś dla miłej zniósł ojczyzny. -Jan Jurkowski


za-różane-miej-te-blizny-coś-dla-miłej-zniósł-ojczyzny
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Na­sienie i łzy są sym­bo­lami nocy. -Josephine Hart


na­sienie-i łzy-są sym­bo­lami-nocy
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Nie śmierć mnie niepo­koi, ale umieranie. -Michel Eyquem de Montaigne


Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: białe światło tej szpi­tal­nej jarzeniówki nie da­je ciepła  -kinQ


białe-światło-tej-szpi­tal­nej-jarzeniówki-nie-da­-ciepła 
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. -Walter Weckler


zemsta-koi-serce-nie-bardziej-ż-słona-woda-pragnienie
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Moc cza­ru koi Bar­wy, dźwięki przyrody Ra­dość poranka K.A.Sz. 2015r.07.06. -Cris


moc-cza­ru-koi-bar­wy-dźwięki-przyrody-ra­dość-poranka-kasz-2015r0706
Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Przy­pad­ko­wa przechadzka po szpi­talu wa­riatów po­kazu­je, że wiara nie do­wodzi niczego. -Heinrich Heine


przy­pad­ko­wa-przechadzka-po szpi­talu-wa­riatów-po­kazu­-że wiara-nie do­wodzi-niczego