Szpi­lami Koi Cytaty

Szpi­lami Koi Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ


wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Szpi­lami Koi Cytaty: Śmierć koi pragnienie nie - wiedzy. -Georges Bataille


Szpi­lami Koi Cytaty: Praca ciała koi zmęczenie umysłu -Feliks Feldheim


praca-ciała-koi-zmęczenie-umysłu
Szpi­lami Koi Cytaty: Szpi­tal to nie miej­sce na chorowanie. -Samuel Goldwyn


szpi­tal-to nie miej­sce-na chorowanie
Szpi­lami Koi Cytaty: Niepo­koi nas to, cze­go nie rozumiemy. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Szpi­lami Koi Cytaty: Ten ma szczęście, kto ze szpi­tala wrócił do domu. -Bruno


ten- szczęście-kto-ze szpi­tala-wrół-do domu
Szpi­lami Koi Cytaty: Na­sienie i łzy są sym­bo­lami nocy. -Josephine Hart


na­sienie-i łzy-są sym­bo­lami-nocy
Szpi­lami Koi Cytaty: Nie śmierć mnie niepo­koi, ale umieranie. -Michel Eyquem de Montaigne


Szpi­lami Koi Cytaty: białe światło tej szpi­tal­nej jarzeniówki nie da­je ciepła  -kinQ


białe-światło-tej-szpi­tal­nej-jarzeniówki-nie-da­-ciepła 
Szpi­lami Koi Cytaty: Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. -Walter Weckler


zemsta-koi-serce-nie-bardziej-ż-słona-woda-pragnienie
Szpi­lami Koi Cytaty: Moc cza­ru koi Bar­wy, dźwięki przyrody Ra­dość poranka K.A.Sz. 2015r.07.06. -Cris


moc-cza­ru-koi-bar­wy-dźwięki-przyrody-ra­dość-poranka-kasz-2015r0706
Szpi­lami Koi Cytaty: Przy­pad­ko­wa przechadzka po szpi­talu wa­riatów po­kazu­je, że wiara nie do­wodzi niczego. -Heinrich Heine


przy­pad­ko­wa-przechadzka-po szpi­talu-wa­riatów-po­kazu­-że wiara-nie do­wodzi-niczego
Szpi­lami Koi Cytaty: Miłość koi niedole i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa. -Samuel Coleridge


miłość-koi-niedole-i-budzi-w-nas-dzielność-jest-wezgłowiem-smutku-i-skrzydłem-męstwa
Szpi­lami Koi Cytaty: Im bliżej jes­teśmy chwi­li szczęścia, tym bar­dziej niepo­koi nas je­go ułuda. -Mikołaj Gogol


im bliżej-jes­teśmy-chwi­li-szczęścia-tym-bar­dziej-niepo­koi-nas-­go-ułuda
Szpi­lami Koi Cytaty: Oj­czyz­na ba­nity na­dała im miana Dziś się ty­tułują


oj­czyz­na-ba­nity-na­dała-im miana-dziś ę-ty­łują-oby­wate­lami-Świata
Szpi­lami Koi Cytaty: Ludzie są wspa­niali, dopóki nie wtrącają się w mo­je spra­wy i oglądam ich przez szybę szpi­tala psychiatrycznego. -respirer


ludzie-są wspa­niali-dopóki-nie wtrącają ę-w mo­-spra­wy-i oglądam-ich-przez-szybę-szpi­tala-psychiatrycznego
Szpi­lami Koi Cytaty: Pragnąłbym, by mu­zyka spra­wiała wrażenie, iż wychodzi z cienia i chwi­lami doń pow­ra­ca; by była kimś dyskretnym. -Claude Debussy


pragnąłbym-by mu­zyka-spra­wiała-wrażenie-iż wychodzi-z cienia-i chwi­lami-doń-pow­ra­ca-by była-kimś-dyskretnym
Szpi­lami Koi Cytaty: Szpi­tal­ny ko­rytarz to par­szy­we miej­sce. Przed­sionek piekła, gdzie można tyl­ko po­kor­nie cze­kać na werdykt. -Maja Lidia Kossakowska


szpi­tal­ny-ko­rytarz-to ­szy­we-miej­sce-przed­sionek piekła-gdzie-można-tyl­ko-po­kor­nie-cze­kać-na werdykt