Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Jest sztuką widzenie rzeczy niewidzialnych. -Jonathan Swift
jest-sztuką-widzenie-rzeczy-niewidzialnych
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuka to nie jest rzecz dostojna. -Wacław Berent
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Krytyka jest łatwa a sztuka trudna. -Destouches Phillipe
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Najwyższą sztuką jest poezja cierpienia. -Korycka
najwyższą-sztuką-jest-poezja-cierpienia
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu. -Owidiusz
zazwyczaj-medycyna-jest-sztuką-czasu
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuką jest budowaniem gotyckiej katedry. -Tomek Budzyński
sztuką-jest-budowaniem-gotyckiej-katedry
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuka drukarska jest artylerią idei. -Antoine Rivarol
sztuka-drukarska-jest-artylerią-idei
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Życie jest krótkie, sztuka długa. -Hipokrates
Życie-jest-krótkie-sztuka-długa
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna. -Fiodor Dostojewski
prawdziwa-sztuka-jest-zawsze-współczesna
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Nauka uspokaja. Sztuka jest, by denerwować. -Georges Braque
nauka-uspokaja-sztuka-jest-by-denerwować
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Jest sztuką widze­nie rzeczy niewidzialnych. -Jonathan Swift
jest-sztuką-widze­nie-rzeczy-niewidzialnych
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski. -Herman Hesse
sztuka-jest-obserwowaniem-świata-w-stanie-łaski
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Wszelka sztuka jest zarazem powierzchnią i symbolem. -Oscar Wilde
wszelka-sztuka-jest-zarazem-powierzchnią-i-symbolem
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Wojna jest sztuką wprowadzania wroga w błąd. -Sun Tzu
wojna-jest-sztuką-wprowadzania-wroga-w-błąd
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Moja sztuka jest łąką chaotycznych kwieci. -Kazimiera Zawistowska
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Film nie jest sztuką uczonych, lecz analfabetów. -Werner Herzog
film-nie-jest-sztuką-uczonych-lecz-analfabetów
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Jeśli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią. -Donald Judd
jeśli-ktoś-nazwał-coś-sztuką-jest-ą
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuka jest niezbędna. Gdybym tylko wiedział do czego. -Andre Maleaux
sztuka-jest-niezbędna-gdybym-tylko-wiedział-do-czego
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Każda sztuka jest bezużyteczna. (ang. All art is quite useless.) -Oscar Wilde
każda-sztuka-jest-bezużyteczna-ang-all-art-is-quite-useless
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Jak to jest, że byle idiota potrafi żyć mając pieniądze, a sztuką wspaniałą i niemalże bohaterską jest żywot bez pieniędzy. -Kornel Makuszyński
jak-to-jest-że-byle-idiota-potrafi-żyć-mając-pieniądze-a-sztuką-wspaniałą-i-niemalże-bohaterską-jest-żywot-bez-pieniędzy
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Musical to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać, a sztuka śpiewana dla tych, co nie umieją mówić. -Charles Aznavour
musical-to-sztuka-mówiona-dla-tych-co-nie-umieją-śpiewać-a-sztuka-śpiewana-dla-tych-co-nie-umieją-mówić
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuka transpozycji prawd jest jedną z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych. -Simone Weil
sztuka-transpozycji-prawd-jest-jedną-z-najważniejszych-i-najbardziej-zaniedbanych
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Snu­cie opo­wieści jest sztuką, sa­mo pi­sanie rzemiosłem. -Nora Roberts
snu­cie-opo­wieś-jest sztuką-­mo-pi­sanie-rzemiosłem
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty. -Emil Zola
sztuka-jest-wycinkiem-rzeczywistoś-widzianym-przez-temperament-artysty
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert
okolicznośą-łagodząca-jest-fakt-że-sztuka-pochodzi-z-czasów-zamierzchłych
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Największą sztuką jest przekazać sprawy trudne w sposób ciekawy i prosty. -Grzegorz Rogala
największą-sztuką-jest-przekazać-sprawy-trudne-w-sposób-ciekawy-i-prosty
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Miłość jest taką samą sztuką jak malarstwo czy rzeźba. -K. Nepomucka
miłość-jest-taką-samą-sztuką-jak-malarstwo-czy-rzeźba
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuka jest manifestacją wzruszenia, a wzruszenie językiem zrozumiałym dla wszystkich. -William Somerset Maugham
sztuka-jest-manifestacją-wzruszenia-a-wzruszenie-językiem-zrozumiałym-dla-wszystkich
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Miłość jest sztuką produkowania czegoś dzięki możliwościom kogoś innego. -Bertolt Brecht
miłość-jest-sztuką-produkowania-czegoś-dzięki-możliwościom-kogoś-innego
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Sztuką jest, nie szukając nigdy siebie, wciąż na nowo się odnajdywać. -Stanisław Jasionek ks
sztuką-jest-nie-szukając-nigdy-siebie-wciąż-na-nowo-ę-odnajdywać
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Arystokracja manier jest to estetyka w czynie, sztuka wszczepiona w najdrobniejsze szczegóły życia. -Daniel Stern
arystokracja-manier-jest-to-estetyka-w-czynie-sztuka-wszczepiona-w-najdrobniejsze-szczegóły-życia
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Je­dynym naszym zaświatem, tak real­nym, jak sa­mo życie, jest sztuka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Zos­tać sobą, nie bacząc na to co po­myślą o To­bie in­ni to do­piero jest sztuka. -AgniM
zos­ć-sobą-nie bacząc-na to co po­myślą-o to­bie-in­-to do­piero-jest sztuka
Sztuka Jest To Człowiek Dodany Cytaty: Nie sztuką jest za­bić, dob­rze wie­dziećc za co się to robi. -Bruno
nie-sztuką-jest za­bić-dob­rze-wie­dziećc-za co ę-to robi