Sztuka Jest To Człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka jest to człowiek dodany do natury. -Stanisław
sztuka-jest-to-człowiek-dodany-do-natury
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Człowiek jest sztuki królem, sztuka kształtem jego woli. -Deotyma
człowiek-jest-sztuki-królem-sztuka-kształtem-jego-woli
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka. -Stanisław
gdzie-jest-człowiek-tam-jest-i-sztuka
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty:
człowiek-Żyje-dla-sztu­ki-bo tak-na prawdę-cały-wszechświat-jest sztuką-~ pa­weł-rychlica 
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania... -Julian Przyboś
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński
sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę
nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa
nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Nie sztuką jest na­dać sens, sztuką jest go nie szukać. -Papillondenuit
nie-sztuką-jest na­dać-sens-sztuką-jest go nie szukać
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka życia to sztuka unikania cierpień. -Thomas Jefferson
sztuka-życia-to-sztuka-unikania-cierpień
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się
obejść-ę-bez-szczęścia-to-sztuka-sztuka-znana-nazywa-ę-mądrość
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić. -Urszula Zybura
nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu. -Witold Gombrowicz
zarówno-sztuka-jak-ojczyzna-same-przez-ę-niewiele-znaczą-znaczą-one-bardzo-wiele-gdy-człowiek-poprzez-nie-wiąże-ę-z-istotnymi-najgłębszymi
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu. -Witold Gombrowicz
zarówno-sztuka-jak-ojczyzna-same-przez-ę-niewiele-znaczą-znaczą-one-bardzo-wiele-gdy-człowiek-poprzez-nie-wiąże-ę-z-istotnymi-najgłębszymi
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy. -Stanisław Przybyszewski
sztuka-nie-żadnego-celu-jest-celem-sama-w-sobie-jest-absolutem-bo-jest-odbiciem-absolutu-duszy
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel
wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka jest samowolą geniusza. -Adolf Loss
sztuka-jest-samowolą-geniusza
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Każda sztuka jest bezużyteczna. -Oscar Wilde
każda-sztuka-jest-bezużyteczna
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuką jest ukrycie sztuki. -Anonim
sztuką-jest-ukrycie-sztuki
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka jest ucieczką od wzruszeń. -Umberto Eco
sztuka-jest-ucieczką-od-wzruszeń
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka jest emanacją naszego wewnętrznego życia i ona jest decydującą wartością tworzenia. -Zofia Kucówna
sztuka-jest-emanacją-naszego-wewnętrznego-życia-i-ona-jest-decydującą-wartośą-tworzenia
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Każda sztuka ma swój surowiec, z którego jest zrobiona. Surowcem muzyki jest cisza... -Anna Kamieńska
każda-sztuka-swój-surowiec-z-którego-jest-zrobiona-surowcem-muzyki-jest-cisza
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Fi­lozo­fia jest sztuką życia. -Cyceron
fi­lozo­fia-jest sztuką-życia
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia. -Georges Braque
sztuka-jest-po-to-by-niepokoić-wiedza-umacnia
Sztuka Jest To Człowiek Cytaty: Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
muzyka-jest-sztuką-najbardziej-demokratyczną