Sztuka Kochania Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sztuka Kochania Cytaty: Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Sztuka Kochania Cytaty: Ars amandi - Sztuka kochania. -Owidiusz
ars-amandi-sztuka-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuka Kochania Cytaty: Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka Kochania Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Sztuka Kochania Cytaty: Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Sztuka Kochania Cytaty: Sztuka życia to sztuka unikania cierpień. -Thomas Jefferson
sztuka-życia-to-sztuka-unikania-cierpień
Sztuka Kochania Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania... -Julian Przyboś
Sztuka Kochania Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania
Sztuka Kochania Cytaty: Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuka Kochania Cytaty: Niezdolność kochania to piekło. -Fiodor Dostojewski
Sztuka Kochania Cytaty: Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się
obejść-ę-bez-szczęścia-to-sztuka-sztuka-znana-nazywa-ę-mądrość
Sztuka Kochania Cytaty: Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Sztuka Kochania Cytaty: Do kochania pora nie tylko z wieczora. -E. Wiekiera
do-kochania-pora-nie-tylko-z-wieczora
Sztuka Kochania Cytaty: Nie ma nic trafniejszego nad umiejętność kochania. -Aleksander Dumas
nie-nic-trafniejszego-nad-umiejętność-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do kochania. -Jan Twardowski
kochamy-od-razu-dwie-osoby-niemożliwe-do-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić. -Urszula Zybura
nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
Sztuka Kochania Cytaty: Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński
sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
Sztuka Kochania Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Sztuka Kochania Cytaty: nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa
nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Sztuka Kochania Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę
nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Sztuka Kochania Cytaty: Ko­bieta is­tnieje na to, by ją kochać, mężczyz­na zaś, aby po­nosił ciężary te­go kochania. -Leszek Szeligowski
ko­bieta-is­tnieje-na to-by ją kochać-mężczyz­na-zaś-aby po­nosił-ężary-te­go-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Z płomiennej róży kochania kto się skałą nie narodzi, zginie w powodzi. -Tadeusz Miciński
z-płomiennej-róży-kochania-kto-ę-skałą-nie-narodzi-zginie-w-powodzi
Sztuka Kochania Cytaty: Kobieta jest po to, by ją kochać, mężczyzna zaś, aby ponosił ciężary tego kochania. -Leszek Szeligowski
kobieta-jest-po-to-by-ją-kochać-mężczyzna-zaś-aby-ponosił-ężary-tego-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Prawdą jest: kochamy życie nie dlatego, że do życia, lecz do kochania przywykliśmy. -Friedrich Nietzsche
prawdą-jest-kochamy-życie-nie-dlatego-że-do-życia-lecz-do-kochania-przywykliśmy
Sztuka Kochania Cytaty: Większość z nas kocha z potrzeby kochania, a nie dlatego, że znaleźliśmy kogoś godnego miłości. -N. Giovanni
większość-z-nas-kocha-z-potrzeby-kochania-a-nie-dlatego-że-znaleźliśmy-kogoś-godnego-miłoś
Sztuka Kochania Cytaty: Nic tak kobiety nie upiększa, jak żądza podobania się zaczerpnięta z potrzeby kochania. -Sanial Dubay
nic-tak-kobiety-nie-upiększa-jak-żądza-podobania-ę-zaczerpnię-z-potrzeby-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: W sztuce kochania uczeńsze bywają dojrzałe damy, przez ćwiczenia, jak wiadomo, talent udoskonalamy. -Owidiusz
w-sztuce-kochania-uczeńsze-bywają-dojrzałe-damy-przez-ćwiczenia-jak-wiadomo-talent-udoskonalamy
Sztuka Kochania Cytaty: Miłość jest kręgiem w ruchu: krąży bez przestania w zawsze tak samo słodkiej wieczności kochania. -Robert Herrick
miłość-jest-kręgiem-w-ruchu-krąży-bez-przestania-w-zawsze-tak-samo-słodkiej-wiecznoś-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel
wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Sztuka Kochania Cytaty: Nie sztuką jest na­dać sens, sztuką jest go nie szukać. -Papillondenuit
nie-sztuką-jest na­dać-sens-sztuką-jest go nie szukać
Sztuka Kochania Cytaty: Miłość to najwyższy stopień egoizmu. Kochamy nie tylko naszego partnera, ale też jego zdolność kochania nas. -Gabriel Laub
miłość-to-najwyższy-stopień-egoizmu-kochamy-nie-tylko-naszego-partnera-ale-też-jego-zdolność-kochania-nas
Sztuka Kochania Cytaty: Kto w miłości nie zaznał bólu, ten również nie poznał rozkoszy kochania. -Milan Jungmann
kto-w-miłoś-nie-zaznał-bólu-ten-również-nie-poznał-rozkoszy-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Kobieta, dla której byłeś dobry, która kocha, nie zapomni twej dobroci, nie sprofanuje swego kochania. -Maria Rodziewiczówna
kobieta-dla-której-byłeś-dobry-która-kocha-nie-zapomni-twej-dobroci-nie-sprofanuje-swego-kochania
Sztuka Kochania Cytaty: Biedni i niepozorni mają częstokroć swobodę w miłości, ponieważ nikt ich nie podejrzewa, ażeby byli zdolni kochać i mieli śmiałość potrzebną do kochania. -Adolf Dygasiński
biedni-i-niepozorni-mają-częstokroć-swobodę-w-miłoś-ponieważ-nikt-ich-nie-podejrzewa-ażeby-byli-zdolni-kochać-i-mieli-śmiałość-potrzebną