Sztuka Pisania Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka pisania jest sztuką skreślania... -Julian Przyboś
Sztuka Pisania Cytaty: Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuka Pisania Cytaty: Na maszynach do pisania alfabet tańczy kankana. -Ramon Gomez De La Serna
Sztuka Pisania Cytaty: Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka Pisania Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Sztuka Pisania Cytaty: Urok pisania We­na, piękne uczucie Ot­warte serce K.A.Sz. 2015.05.05. -Cris
urok-pisania-we­na-piękne-uczucie-ot­warte-serce-kasz-20150505
Sztuka Pisania Cytaty: Szkoła nie nauczyła mnie niczego pożytecznego, oprócz czytania i pisania. -John Lennon
szkoła-nie-nauczyła-mnie-niczego-pożytecznego-oprócz-czytania-i-pisania
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka życia to sztuka unikania cierpień. -Thomas Jefferson
sztuka-życia-to-sztuka-unikania-cierpień
Sztuka Pisania Cytaty: Z góry wiadomo, że szewc jest bardziej powołany do pisania o skórze niż prawnik. -Karol Marks
z-góry-wiadomo-że-szewc-jest-bardziej-powołany-do-pisania-o-skórze-ż-prawnik
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuka Pisania Cytaty: Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się
obejść-ę-bez-szczęścia-to-sztuka-sztuka-znana-nazywa-ę-mądrość
Sztuka Pisania Cytaty: Można by zazdrościć tym, którzy dobrze piszą, gdyby nie stała otworem droga pisania jeszcze lepiej. -Adolf Dygasiński
można-by-zazdrość-tym-którzy-dobrze-piszą-gdyby-nie-stała-otworem-droga-pisania-jeszcze-lepiej
Sztuka Pisania Cytaty: Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Sztuka Pisania Cytaty: Zasadzić las, pielęgnować go, patrzeć jak urośnie, wejść do niego i wynieść tylko bukiet paproci. (o procesie pisania książki) -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
zasadzić-las-pielęgnować-go-patrzeć-jak-urośnie-wejść-do-niego-i-wynieść-tylko-bukiet-paproci-o-procesie-pisania-książki
Sztuka Pisania Cytaty: Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić. -Urszula Zybura
nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
Sztuka Pisania Cytaty: Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane. -Antoni Czechow
pisanie-polega-nie-na-umiejętnoś-pisania-lecz-na-umiejętnoś-wykreślania-tego-co-jest-ź-napisane
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński
sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
Sztuka Pisania Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Sztuka Pisania Cytaty: Lingwista najczęściej nie umie pisać. Do pisania trzeba swego rodzaju niewinności, trzeba rzucać się z zamkniętymi oczami. -Georges Duhamel
lingwista-najczęściej-nie-umie-pisać-do-pisania-trzeba-swego-rodzaju-niewinnoś-trzeba-rzucać-ę-z-zamkniętymi-oczami
Sztuka Pisania Cytaty: nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa
nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Sztuka Pisania Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę
nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Sztuka Pisania Cytaty: Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać się do pisania. -Johann Wolfgang Goethe
ten-kto-nie-spodziewa-ę-mieć-miliona-czytelników-nie-powinien-zabierać-ę-do-pisania
Sztuka Pisania Cytaty: Nie sztuką jest na­dać sens, sztuką jest go nie szukać. -Papillondenuit
nie-sztuką-jest na­dać-sens-sztuką-jest go nie szukać
Sztuka Pisania Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel
wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Sztuka Pisania Cytaty: Musical to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać, a sztuka śpiewana dla tych, co nie umieją mówić. -Charles Aznavour
musical-to-sztuka-mówiona-dla-tych-co-nie-umieją-śpiewać-a-sztuka-śpiewana-dla-tych-co-nie-umieją-mówić
Sztuka Pisania Cytaty: Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli. -Klaudiusz Debussy
Sztuka Pisania Cytaty: Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek
nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuką i orężem. -Anonim
sztuką-i-orężem
Sztuka Pisania Cytaty: Niech żyje sztuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka idzie za chlebem. -Gotthold Ephraim Lessing
Sztuka Pisania Cytaty: Pornografia: toaletowa sztuka. -Anonim
pornografia-toaletowa-sztuka
Sztuka Pisania Cytaty: Sztuka żywi twórcę. -Anonim
sztuka-żywi-twórcę