Szukają Samotności Cytaty

Szukają Samotności Cytaty: Prawdziwi przyjaciele razem szukają samotności. -Bonnard Abel


prawdziwi-przyjaciele-razem-szukają-samotnoś
Szukają Samotności Cytaty: Tylko głupcy szukają krzyżówek w gazetach. Tylko głupcy szukają metafor w poezji. -Anonim


tylko-głupcy-szukają-krzyżówek-w-gazetach-tylko-głupcy-szukają-metafor-w-poezji
Szukają Samotności Cytaty: Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają. -Rainer Maria Rilke


miłość-polega-na-tym-że-dwie-samotnoś-ochraniają-ę-dotykają-i-pozdrawiają-miłość-to-dwie-samotnoś-które-spotykają-ę-i-wzajem
Szukają Samotności Cytaty: Dzieci widzą ma­gię, po­nieważ jej szukają. -Christopher Moore


Szukają Samotności Cytaty: Gdy grają bogowie, szukają struny nietkniętej przez ludzi. -Dag Hammarskjold


gdy-grają-bogowie-szukają-struny-nietkniętej-przez-ludzi
Szukają Samotności Cytaty: Życie jest jak puszka sardynek - wszyscy szukają klucza. -Alan Bennett


Życie-jest-jak-puszka-sardynek-wszyscy-szukają-klucza
Szukają Samotności Cytaty: W butelce rozgoryczeni szukają pocieszenia, tchórzliwi - odwagi, nieśmiali - pewności siebie. -Samuel Johnson


w-butelce-rozgoryczeni-szukają-pocieszenia-tchórzliwi-odwagi-nieśmiali-pewnoś-siebie
Szukają Samotności Cytaty: Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. -Jan Paweł II


różnymi-drogami-biegnie-życie-ludzkie-ale-wszyscy-szukają-szczęścia-i-miłoś
Szukają Samotności Cytaty: Doświadczenie to świetny nauczyciel, ale tylko głupcy nie szukają innych nauczycieli. -Al Richards


doświadczenie-to-świetny-nauczyciel-ale-tylko-głupcy-nie-szukają-innych-nauczycieli
Szukają Samotności Cytaty: Dobre wzruszenia, podniosłe nastroje nie lubią być samotne. Szukają otwartych ramion bodaj obcego człowieka. -Zofia Kucówna


dobre-wzruszenia-podniosłe-nastroje-nie-lubią-być-samotne-szukają-otwartych-ramion-bodaj-obcego-człowieka
Szukają Samotności Cytaty: Ludzie, którzy na tym świecie kroczą naprzód, wstają i szukają odpowiednich warunków, a jeśli ich nie mogą znaleźć, tworzą je -George Bernard Shaw


ludzie-którzy-na-tym-świecie-kroczą-naprzód-wstają-i-szukają-odpowiednich-warunków-a-śli-ich-nie-mogą-znaleźć-tworzą
Szukają Samotności Cytaty: Przez samodzielność do samotności -Zbigniew Kieras


Szukają Samotności Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada


Szukają Samotności Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada


Szukają Samotności Cytaty: Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki. -Adolf Dygasiński


publiczność-czytająca-romanse-jest-zmienna-jak-kobieta-kobiety-szukają-w-książ-tajemnicy-swego-serca-i-tajemnicy-swej-rywalki
Szukają Samotności Cytaty: Coraz trudniej o samotność w samotności. -Anonim


coraz-trudniej-o-samotność-w-samotnoś
Szukają Samotności Cytaty: Miłość rozbija okowy samotności. -Andre Maurois


Szukają Samotności Cytaty: Miłość roz­bi­ja oko­wy samotności. -Andre Maurois


miłość-roz­bi­ja-oko­wy-samotnoś