Szy­bują Cytaty

Szy­bują Cytaty: Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec  -to_tylko_łzy


je­sienią-liście-szy­bują-kolorowe-spi­ral­ny-taniec 
Szy­bują Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow


Szy­bują Cytaty: Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett


ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Szy­bują Cytaty: spójrz gdzie niesie wiatr pus­te dźwięki serc wy­fan­tazjo­waną bramą triumfu szy­bują cym­bały brzmiących słów o ko­lej­ny dzień w tył zmyślo­nych salwą ucieczki dlacze­go krążysz wokół mar­twej ciszy skrzy­wione pojęcie nie słucha rozsądku więcej żyj two­je piękno śpi bezwiednie za­bija­ne co dzień i w końcu wyśnij na ja­wie święty sen Boga o człowieku   -wdech


Szy­bują Cytaty: Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.


im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
Szy­bują Cytaty: Najgorzej, gdy niekompetencja buja się w hamaku władzy. -Zbigniew Waydyk


najgorzej-gdy-niekompetencja-buja-ę-w-hamaku-władzy
Szy­bują Cytaty: Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach. -Alfred Aleksander Konar


Szy­bują Cytaty: Wy­cie­czki oso­bis­te też pot­rze­bują przewodników. -Dominik Opolski


wy­cie­czki-oso­bis­te-też-pot­rze­bują-przewodników
Szy­bują Cytaty: Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona


jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
Szy­bują Cytaty: Cza­sem to wszys­tko, cze­go ludzie pot­rze­bują. Wiedzy. -A » Cecelia Ahern » Kraina zwana Tutaj


Szy­bują Cytaty: Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg


mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy 
Szy­bują Cytaty: Język to sku­teczna maszy­na do szy­cia. Na­wet jak szy­je gru­bymi nićmi, to łat­ka per­fekcyj­nie przyszy­wa się do człowieka. Z cyk­lu po­wieści


Szy­bują Cytaty: In­te­res, władza, maszy­na - te rzeczy nie widzą człowieka, pot­rze­bują tyl­ko masy. -Maria Dąbrowska


in­te­res-władza-maszy­na- te rzeczy-nie widzą-człowieka-pot­rze­bują-tyl­ko-masy
Szy­bują Cytaty: Egza­miny na­pełniają lękiem każde­go, na­wet dob­rze przy­goto­wane­go, po­nieważ najgłup­szy może za­pytać o więcej, niż najmądrzej­szy jest w sta­nie odpowiedzieć. -Charles Caleb Colton


Szy­bują Cytaty: Nie poz­naw­szy siebie, nie prze­raziw­szy się sobą - zap­rawdę, nig­dy z piekła sam nie wyjdziesz. -Edward Stachura


nie-poz­naw­szy-siebie-nie prze­raziw­szy ę-sobą- zap­rawdę-nig­dy-z piekła-sam-nie wyjdziesz
Szy­bują Cytaty: Jeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nie, to wszędzie tam gdzie pójde odeślą mnie z powrotem. -tkaczu32


jeżeli-nie będę-naj­lep­szy-w tym-co ro­bie-i najmądrzej­szy-w swo­jej-dzie­dzi­nie-to wszędzie-tam-gdzie-pójde-odeślą-mnie
Szy­bują Cytaty: Ludzie pot­rze­bują mądrych i pięknie po­dawa­nych słów nieza­leżnie od miej­sca zamieszkania. -Anna Dymna


ludzie-pot­rze­bują-mądrych-i pięknie-po­dawa­nych-słów-nieza­żnie-od miej­sca-zamieszkania
Szy­bują Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju. -Jerzy Kosiński


rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-by żyć-po­kony­wać-cho­roby-i umierać-w spokoju