Szyb­ko Cytaty

Szyb­ko Cytaty:


Świat-zbyt-szyb­ko-umiera-ludzie-zbyt-szyb­ko ę-starzeją-i umierają-zwierzę-i rośli­ny-zbyt-szyb­ko-wy­mierają-~pa­weł-rychlica 
Szyb­ko Cytaty: Szyb­ko zdo­byta sława jeszcze szyb­ciej więdnie. -Arthur Schopenhauer


szyb­ko-zdo­byta-sława-jeszcze-szyb­ciej-więdnie
Szyb­ko Cytaty: Miłość to woj­na, w której szyb­ko można zwy­ciężyć tyl­ko wy­wie­szając białą flagę i szyb­ko przeg­rać ogłaszając się jej je­dynym zwycięzcą. -aforystokrata


miłość-to woj­na-w której szyb­ko-można-zwy­ężyć-tyl­ko-wy­wie­szając-białą-flagę-i szyb­ko-przeg­rać-ogłaszając ę-jej
Szyb­ko Cytaty: To wszys­tko się zbyt szyb­ko dzieje.. Życie za szyb­ko się kończy...[*]  -stokrotka123


to wszys­tko ę-zbyt-szyb­ko-dzieje-Życie-za szyb­ko ę-kończy 
Szyb­ko Cytaty: rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


rozchylasz-za­cieka­wione-usta-zamykając-oczy-czekasz-wdychając-po­wiew-nieznanego-ekscytacja-rośnie-a-ser­-bije-szyb­ciej-szyb­ciej-co
Szyb­ko Cytaty: Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości... -starry night


Szyb­ko Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron


nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Szyb­ko Cytaty: Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje. -Matołek


Szyb­ko Cytaty: Wdzięczność szyb­ko się starzeje. -Arystoteles


wdzięczność-szyb­ko ę-starzeje
Szyb­ko Cytaty: Kto szyb­ko pi­je - wol­no płaci. -Benjamin Franklin


Szyb­ko Cytaty: Dob­ro pot­ra­fi szyb­ko ob­cierać łzy. -taktojax


dob­ro-pot­ra­fi-szyb­ko-ob­cierać-łzy
Szyb­ko Cytaty: Szyb­ko dochodzę, nies­te­ty naj­częściej do wniosków !  -Andrea


szyb­ko-dochodzę-nies­te­ty-naj­częściej-do wniosków- 
Szyb­ko Cytaty: Żyj szyb­ko, um­rzyj młodo. Nie odchodź!  -Terry Pratchett


Żyj-szyb­ko-um­rzyj-młodo-nie odchodź 
Szyb­ko Cytaty: Żyj szyb­ko, umieraj młodo i wyglądaj świetnie!  -Jenny Downham


Żyj-szyb­ko-umieraj-młodo-i wyglądaj-świetnie 
Szyb­ko Cytaty: Szczęście - stan który tak szyb­ko przemija. -PoznajPrawdę


szczęście- stan-który-tak-szyb­ko-przemija
Szyb­ko Cytaty: Op­ty­mizm błądząc we mgle szyb­ciej przechodzi. -IKON


op­ty­mizm-błądząc-we mgle-szyb­ciej-przechodzi
Szyb­ko Cytaty: Miecz nieus­tannie os­trzo­ny szyb­ko stra­ci ostrze. -Lao Cy


miecz-nieus­tannie-os­trzo­ny-szyb­ko-stra­-ostrze
Szyb­ko Cytaty: Bra­wura zaczy­na się gdy za szyb­ka fura. -Ryder


bra­wura-zaczy­na ę-gdy-za szyb­ka-fura