Tęskno­ta Boli Cytaty

Tęskno­ta Boli Cytaty: Tęskno­ta boli... -KluskaaDas


Tęskno­ta Boli Cytaty: Tęskno­ta boli Moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem  -gabaldon


tęskno­-boli-moc-uczuć-niespełnionych-rozgoryczeniem 
Tęskno­ta Boli Cytaty: Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski


tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny
Tęskno­ta Boli Cytaty: Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . . -Cyprian Kamil Norwid


Tęskno­ta Boli Cytaty: Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie. -Edward Stachura


wszystko-mnie-boli-gdzie-byś-mnie-nie-dotknął-to-mnie-boli-gdzie-byś-nie-strzelił-to-trafisz-we-mnie
Tęskno­ta Boli Cytaty: i wy­rywasz mi serce ja myślę - z miłości i zja­dasz je wielce ja myślę - niech boli i mówisz nie kocham ja pat­rze- odchodzisz i wiem już nie przyjdziesz ja czuję - jak boli. i uciekłaś na zawsze ja umieram - powoli i ja już nie myślę, nie pat­rzę, nie czuję ja umieram- na zawsze. -Schmerz


Tęskno­ta Boli Cytaty: Każda walka zawsze boli. -Mahatma Gandhi


Tęskno­ta Boli Cytaty: Boli nas w dołku... ekonomicznymi. -Zbigniew Waydyk


Tęskno­ta Boli Cytaty: Bardziej boli od języka niż miecza. -Anonim


bardziej-boli-od-języka-ż-miecza
Tęskno­ta Boli Cytaty: O świętoszku: jak bi­je się w pier­si, to in­nych boli. -Jerzy Paczkowski


o świętoszku-jak bi­ ę-w pier­-to in­nych-boli
Tęskno­ta Boli Cytaty: życie jest snem o śmierci tak pięknym, że aż boli  -Papillondenuit


życie-jest snem-o śmierci-tak-pięknym-że aż boli 
Tęskno­ta Boli Cytaty: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli
Tęskno­ta Boli Cytaty: Nad stracony czas nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-stracony-czas-nic-bardziej-nie-boli
Tęskno­ta Boli Cytaty: Czujemy tylko ten ząb, który nas boli. -Aldous Huxley


czujemy-tylko-ten-ząb-który-nas-boli
Tęskno­ta Boli Cytaty: Czu­jemy tyl­ko ten ząb, który nas boli. -Karol Bunsch


czu­jemy-tyl­ko-ten-ząb-który-nas-boli
Tęskno­ta Boli Cytaty: Nad czas stra­cony nic bar­dziej nie boli. -Michał Anioł


nad-czas-stra­cony-nic-bar­dziej-nie boli
Tęskno­ta Boli Cytaty: Jeśli boli cię gardło, ciesz się, że nie jesteś żyrafą. -Anonim


jeśli-boli-ę-gardło-ciesz-ę-że-nie-jesteś-żyrafą
Tęskno­ta Boli Cytaty: Łatwiej złamać nogę niż serce. Ale noga mniej boli. -Anonim


Łatwiej-złamać-nogę-ż-serce-ale-noga-mniej-boli