Tęskno­ta Tłumiona Cytaty

Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia... -Sipa


Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Namiętność tłumiona gwałtem wybucha; miłość zadowolona, umie się ukrywać. -Wolter


namiętność-tłumiona-gwałtem-wybucha-miłość-zadowolona-umie-ę-ukrywać
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski


tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . . -Cyprian Kamil Norwid


Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta boli... -KluskaaDas


Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta. Efekt uboczny przyzwyczajenia. -thrillofit


tęskno­-efekt uboczny-przyzwyczajenia
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Z tęskno­ty pisze się wiersze. -Halina Poświatowska


Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: tęskno­ta owładnęła mnie niczym huragan  -vona


tęskno­-owładnęła-mnie-niczym-huragan 
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Życie to tęskno­ta za czymś, co trud­no nazwać. -Mariusz Maślanka


Życie-to tęskno­-za czymś-co trud­no-nazwać
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta jest osa­dem w kielichu życia. -Ambrose Bierce


tęskno­-jest osa­dem-w kielichu-życia
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Z krop­li tęskno­ty ocean za­pom­nienia, we mnie. -kszyszunia


z krop­li-tęskno­ty-ocean-za­pom­nienia-we mnie
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta tak bar­dzo wszys­to utrudnia... -płonąca


tęskno­-tak-bar­dzo-wszys­to-utrudnia
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta boli Moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem  -gabaldon


tęskno­-boli-moc-uczuć-niespełnionych-rozgoryczeniem 
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Ki­lomet­ry i tęskno­ta potęgują moją miłość do Ciebie. ------------------------------------------ Ro­bert :* *:  -Riot


Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Noc to tęskno­ta myśli, dzień to ich niewiel­ki zbiór. -watchingmefall


noc-to tęskno­-myśli-dzień-to ich-niewiel­ki-zbiór
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Może to tęskno­ta wiąże ze sobą wszys­tkie rzeczy... -Cornelia Funke


może-to tęskno­-wiąże-ze sobą-wszys­tkie-rzeczy
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta-bez­bro­ność mie­rzo­na łzami... -kate-em


tęskno­-bez­bro­ność-mie­rzo­na-łzami
Tęskno­ta Tłumiona Cytaty: Tęskno­ta do pieca to ciężka cho­roba dla bałwana. -Hans Christian Andersen