Tłumiona Cytaty

Tłumiona Cytaty: Namiętność tłumiona gwałtem wybucha; miłość zadowolona, umie się ukrywać. -Wolter


namiętność-tłumiona-gwałtem-wybucha-miłość-zadowolona-umie-ę-ukrywać
Tłumiona Cytaty: Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia... -Sipa