Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty

Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować godnie z naturą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu


być-rozumnym-to-największa-cnota-a-mądrość-polega-na-tym-by-mówić-prawdę-i-postępować-godnie-z-naturą-słuchając-jej-głosu
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Powaga jest ostatnią szansą ludzi płytkich. -Oscar Wilde


powaga-jest-ostatnią-szansą-ludzi-płytkich
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Śmierć to taka powaga, obcość i oddalenie bezpowrotne. -Irena Solska


Śmierć-to-taka-powaga-obcość-i-oddalenie-bezpowrotne
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny. -Zygmunt Krasiński


pokojem-myśli-i-powagą-ciała-dzieją-ę-wielkie-czyny
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Życie jest o wiele za krótkie, aby traktować je ze śmiertelną powagą. -Anonim


Życie-jest-o-wiele-za-krótkie-aby-traktować-ze-śmiertelną-powagą
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Powaga jest obrządkiem ciała, wymyślonym d pokrycia braków ducha. -Francois de la Rochefoucauld


powaga-jest-obrządkiem-ciała-wymyślonym-d-pokrycia-braków-ducha
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu


być-ro­zum­nym-to naj­większa-cno­-a mądrość-po­lega-na tym-by mówić-prawdę-i postępo­wać-god­nie-z na­turą-słuchając-jej
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: W głupocie zawarta jest powaga: gdyby lepiej nią pokierowano, mogłaby pomnożyć ilość arcydzieł. -Emil Cioran


w-głupocie-zawarta-jest-powaga-gdyby-lepiej-ą-pokierowano-mogłaby-pomnożyć-ilość-arcydzieł
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Jako ogień a woda różno sobie chodzą, tak miłość a powaga nigdy się nie zgodzą. -Cyprian Kamil Kochanowski


jako-ogień-a-woda-różno-sobie-chodzą-tak-miłość-a-powaga-nigdy-ę-nie-zgodzą
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Mądrość nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął jej się uczyć. -Eniusz Quintus


mądrość-nikomu-jeszcze-nie-objawiła-ę-we-śnie-zanim-nie-zaczął-jej-ę-uczyć
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć. -Quintus Eniusz


wiedza-prawdziwa-mądrość-nikomu-jeszcze-nie-objawiła-ę-we-śnie-zanim-nie-zaczął-ę-jej-uczyć
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Ta mądrość I ta jej Powaga Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy