Ta mądrość Cytaty

Ta mądrość Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Ta mądrość Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Ta mądrość Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Ta mądrość Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Ta mądrość Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Ta mądrość Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Ta mądrość Cytaty: Mądrość to wypoczynek w światłości. -Joseph Joubert


mądrość-to-wypoczynek-w-światłoś
Ta mądrość Cytaty: Mądrość jest harmonią. -Novalis


mądrość-jest-harmonią
Ta mądrość Cytaty: Mądrość to córka doświadczenia -Leonardo Da Vinci


Ta mądrość Cytaty: Mądrość jest zagadką. -Piotr Szreniawski


Ta mądrość Cytaty: Mądrość jest córką doświadczenia. -Leonardo da Vinci


Ta mądrość Cytaty: Rozwaga, męstwo, mądrość, sprawiedliwość. -Platon


rozwaga-męstwo-mądrość-sprawiedliwość
Ta mądrość Cytaty: Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy. -Stanisław Jerzy Lec


Ta mądrość Cytaty: Życiem kieru­je szczęście, nie mądrość. -Cyceron


Życiem-kieru­-szczęście-nie mądrość
Ta mądrość Cytaty: Je­dynie mądrość pot­ra­fi się ukorzyć. -Mikołaj Gogol


je­dynie-mądrość-pot­ra­fi ę-ukorzyć
Ta mądrość Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana


mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Ta mądrość Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka


mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Ta mądrość Cytaty: Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. -Herman Hesse


mądrość-myść-ze-sceptycyzmem-działać-z-optymizmem