Ta­kiego Sa­mego Cytaty

Ta­kiego Sa­mego Cytaty: A czy Bóg, gdy­by chciał, mógłby stworzyć dru­giego Bo­ga, ta­kiego sa­mego – prze­cież jest wszechmoc­ny. Wte­dy by się nie nudził. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


a czy-bóg-gdy­by-chciał-mógłby-stworzyć-dru­giego-bo­ga-­kiego-­mego- prze­cież-jest wszechmoc­ny-wte­dy by ę-nie nudził
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Tyl­ko człowiek niszczy dla sa­mego niszcze­nia i tworzy dla sa­mego tworzenia. -Antoni Kępiński


tyl­ko-człowiek-niszczy-dla-­mego-niszcze­nia-i tworzy-dla-­mego-tworzenia
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Jeśli będę cię miał za ta­kiego, ja­ki jes­teś, ta­ki po­zos­ta­niesz. Jeśli za ta­kiego, ja­ki możesz być, ta­ki się staniesz. -Johann Wolfgang Goethe


jeśli-będę-ę-miał-za ­kiego-ja­ki-jes­teś-­ki-po­zos­­niesz-jeśli za ­kiego-ja­ki-możesz-być-­ki ę-staniesz
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa. -Aleksander Wielki


już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Granice mego języka oznaczają granice mego świata. -Ludwig Wittgenstein


granice-mego-języka-oznaczają-granice-mego-świata
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Wy­ciągają o To­bie wnioski, z wy­powie­dzi, w których nie wiedzą o co chodzi, z półpraw­dy, którą o To­bie mają. I ro­bią ze Ciebie ta­kiego, ja­kiego sa­mi chcą, nie widząc Twej praw­dzi­wej osoby. -szajbuss


Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha !  -nasia


Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse


Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Z mego życia poemat - dla Boga. -Juliusz Słowacki


Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Człowiek jest twórcą sa­mego siebie. -Giovanni Pico della Mirandola


Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Los i dusza to naz­wy te­go sa­mego pojęcia. -Novalis


los-i dusza-to naz­wy-te­go-­mego-pojęcia
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. -William Blake


głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier


w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Żeby być do­cenionym mu­sisz do­cenić sa­mego siebie. -Chemicals


Żeby-być-do­cenionym-mu­sisz-do­cenić-­mego-siebie
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Ojczyzna mego wyboru jest wśród wybranych jednostek. -Anne Louise Stael - Holstein


Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Naj­trud­niej poz­nać sa­mego siebie. -Tales z Miletu


naj­trud­niej-poz­nać-­mego-siebie
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Miłujący Bo­ga nie mają re­ligii, tyl­ko sa­mego Boga. -Rumi


miłujący-bo­ga-nie mają-re­ligii-tyl­ko-­mego-boga
Ta­kiego Sa­mego Cytaty: Od sa­mego chce­nia, nic się nie zmienia. -Bujak Bogusław