Ta­kim się Stajesz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Ko­go uda­jesz, ta­kim się stajesz. -Stefan Garczyński
Ta­kim się Stajesz Cytaty: To, kim się stajesz, jest ważniejsze od tego, co osiągasz. -H. Jackson Brown
to-kim-ę-stajesz-jest-ważniejsze-od-tego-co-osiągasz
Ta­kim się Stajesz Cytaty: ,,SUKCES jest czymś co przyciągasz poprze to, kim się stajesz” -Jim Rohn
sukces-jest-czymś-co-przyciągasz-poprze-to-kim-ę-stajesz
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz -Jim Rohn
sukces-jest-czymś-co-przyciągasz-poprzez-to-kim-ę-stajesz
Ta­kim się Stajesz Cytaty: To, co dostajesz osiągając swoje cele, nie jest tak ważne, jak to kim się stajesz, osiągając je -Henry David Thoreau
to-co-dostajesz-osiągając-swoje-cele-nie-jest-tak-ważne-jak-to-kim-ę-stajesz-osiągając
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Kiedy jesteś kochany, stajesz się silny. Kiedy ty sam kochasz, stajesz się odważny. -Andrzej Jaśniewski
kiedy-jesteś-kochany-stajesz-ę-silny-kiedy-ty-sam-kochasz-stajesz-ę-odważny
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych?  -doorka
Ta­kim się Stajesz Cytaty: In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker
in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Kogo udajesz takim się stajesz. -Stefan Garczyński
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Stajesz się dorosła w dniu, kiedy wreszcie pojmujesz, że nie ma dorosłych. -Krecia Pataczkówna
stajesz-ę-dorosła-w-dniu-kiedy-wreszcie-pojmujesz-że-nie-dorosłych
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym -Brian Tracy
twoje-życie-staje-ę-lepsze-tylko-kiedy-ty-stajesz-ę-lepszym
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym -Brian Tracy
twoje-życie-staje-ę-lepsze-tylko-gdy-ty-stajesz-ę-lepszym
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym. -Brian Tracy
twoje-życie-staje-ę-lepsze-tylko-kiedy-ty-stajesz-ę-lepszym
Ta­kim się Stajesz Cytaty:
twoje-życie-staje-ę-lepsze-tylko-wtedy-gdy-ty-stajesz-ę-lepszym
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Tylko dzięki miłości stajesz się człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa. -Phil Bosmans
tylko-dzięki-miłoś-stajesz-ę-człowiekiem-w-pełnym-znaczeniu-tego-słowa
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Porażki nie są czymś złym, są nauką na przyszłość dzieki którym stajesz się silniejszy. -zasłyszane
porażki-nie-są-czymś-złym-są-nauką-na-przyszłość-dzieki-którym-stajesz-ę-silniejszy
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona
rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-jest za­kocha­ny-uka­zuje ę-światu-­kim-ja­kim-po­winien-być-zawsze
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić. -Antoine de Saint-Exupery
im-dajesz-więcej-tym-większym-ę-stajesz-ale-potrzebny-jest-ktoś-aby-przyjmować-bowiem-dawać-to-nie-znaczy-tracić
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Gdy­by oka­zało się że za 24 godzi­ny um­rzesz, co byś zro­bił ? Z kim spędziłbyś te os­tatnie chwi­le ? Czy miałbyś z kim je spędzić ?  -Ryder
gdy­by-oka­zało ę-że za 24 godzi­ny-um­rzesz-co byś-zro­bił- z kim-spędziłbyś-te os­tatnie-chwi­- czy-miałbyś-z kim
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości. -Ashley Montagu
naj­większa-po­rażka-w życiu-człowieka-to rozziew-po­między-tym-kim-mógł ę-stać-a tym-kim-stał ę-w rzeczywistoś
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się. -Piotr Biber
kiedy-myślisz-że-wiesz-już-wszystko-zatrzymujesz-ę-stajesz-w-miejscu-jak-wiadomo-kiedy-stajemy-w-miejscu-cofamy-ę
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce  -Gold Fishy
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem. -tkaczu32
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19
co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
Ta­kim się Stajesz Cytaty: O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem. -Augustyn Św
o-tyle-stajesz-ę-z-dnia-na-dzień-piękniejszy-o-ile-wzrasta-w-tobie-miłość-bo-miłość-jest-ozdobą-duszy-jest-jej-pięknem
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Dzięki ut­rwa­laniu swoich marzeń i celów napędzasz pro­ces sta­wania się ta­kim, ja­kim naj­bar­dziej chciałbyś być. Po­wierz swoją przyszłość w dob­re ręce — własne. -Mark Victor Hansen
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
Ta­kim się Stajesz Cytaty: rwą się szalone nie chcą słuchać wciąż biegną przemawiają wychodzą dreszczami ru­mieńcem się kładą tu i ówdzie drażnią zlepiają nęcąc kluczysz drżeniem i drżeniem się stajesz we mnie szeptem nie pozwalasz do­gasać od­radzasz na nowo niosąc się echem bez­wied­nie 30.06.14  -Papużka
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Z ta­kim dużym, brzyd­kim pyskiem; W cyr­ku byłbym widowiskiem. -SirNobody
z ­kim-żym-brzyd­kim-pyskiem-w-cyr­ku-byłbym-widowiskiem
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś. -Saavedra Miguel de Cervantes
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Bo­gu wy­daje się, że ob­serwując, jak wszechświat ewo­luuje, poz­na prawdę o so­bie. Bo widzisz, to, co stworzył, jest wiel­kim Dzi­kim Og­ro­dem, og­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalę, który ma wy­kazać, czy w efek­cie po­jawi się is­to­ta ta­ka jak On. -R » Anne Rice » Memnoch Diabeł
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują?  -Kuba Wojewódzki
Ta­kim się Stajesz Cytaty: Powiedz mi z kim przestajesz, powiem ci z kim zaczniesz. -Stanisław Jerzy Lec