Ta­lent Kształtu­je się Cytaty

Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego. -Johann Wolfgang Goethe


ta­lent-kształ­ ę-w spo­koju-życia-pry­wat­ne­go- cha­rak­ter-w wirze-życia-publicznego
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Nauka kształtu­je świat dla człowieka, kul­tu­ra kształtu­je człowieka dla świata. -Gold Fishy


nauka-kształ­-świat-dla-człowieka-kul­­ra-kształ­-człowieka-dla-świata
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Cho­ciaż ta­lent za­wodzi, z gniewu wier­sz się urodzi. -Decimus Junius Juvenalis


Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata. -Johann Wolfgang Goethe


Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: na­bierając kształtu za­topiłaś mnie w sobie chwy­ciliśmy się w mig w Twoim łonie rodząc się na nowo. -bystry.76


na­bierając-kształ-za­topiłaś-mnie-w sobie-chwy­ciliśmy ę-w mig-w-twoim-łonie-rodząc ę-na nowo
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Ta­lent do­daje urodzie blasku. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Ta­lent to strach przed porażką. -André Gide


ta­lent-to strach-przed-porażką
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Los ludzi kształtu­je ich obyczaje. -Neops


los-ludzi-kształ­-ich-obyczaje
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Ge­niusz, a na­wet ta­lent po­lega nie na tym, że się wie więcej, lecz że się wie wcześniej. -Janina Ipohorska


ge­niusz-a na­wet-­lent-po­lega-nie na tym-że ę-wie-więcej-lecz-że ę-wie-wcześniej
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Ta­lent jest często wadą charakteru. -Karl Kraus


ta­lent-jest często-wadą-charakteru
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Skąd tu wie­dzieć, jak mogło było za­kończyć się coś, co nie miało początku, co uka­zało się od środ­ka i znikło bez ok­reślo­nego kształtu, rozpływając się na skra­ju in­nej mgły?  -C » Julio Cortázar » Ostatnia runda


Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: In­ter ar­ma si­lent Musae. W cza­sie woj­ny mil­czą Muzy. -Cyceron


in­ter-ar­-­lent-musae-w-cza­sie-woj­ny-mil­czą-muzy
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Działać możesz wte­dy, gdy działasz w cza­sie- gdy wychodząc z przeszłości,w te­raźniej­szość kształtu­jesz przyszłość. -kate-em


działać-możesz-wte­dy-gdy-działasz-w cza­sie-gdy-wychodząc-z przeszłośw-te­raźniej­szość-kształ­jesz-przyszłość
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy


szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Ta­lent ze wszys­tkiego może uczy­nić rzecz piękną. -Mikołaj Gogol


ta­lent-ze wszys­tkiego-może-uczy­ć-rzecz-piękną
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Przeciwnicy są jak tokarze; ścierają z nas wszystko, co nie należy do naszego kształtu. -Tadeusz Peiper


przeciwnicy-są-jak-tokarze-ścierają-z-nas-wszystko-co-nie-należy-do-naszego-kształ
Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Gdy kogoś kochasz, jesteś jak stworzyciel świata - na cokolwiek spojrzysz, nabiera to kształtu, wypełnia się barwą, światłem. Powietrze przytula się do ciebie, choćby był mróz, a ty masz w sobie tyle radości, że musisz ją rozdawać wokoło, bo się w tobie nie mieści. -Anonim


Ta­lent Kształtu­je się Cytaty: Bo wśród szczęku oręża - mil­czą prawa. Si­lent le­ges in­ter arma. -Cyceron


bo wśród-szczęku-oręża- mil­czą-prawa-si­lent-­ges-in­ter-arma