Ta­niec Cytaty

Ta­niec Cytaty: • 


 -miłoś-nie wol­no-ka­rać-przy­jaźą-ko­niec-to ko­niec- 
Ta­niec Cytaty: Star­co­wi trud­no odmłod­nieć, zdziecin­nieć - łatwo. -Tadeusz Kotarbiński


star­co­wi-trud­no-odmłod­nieć-zdziecin­nieć- łatwo
Ta­niec Cytaty: Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci... -Zielona15


Ta­niec Cytaty: Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie. -Mieczysław Maliński


prze­baczyć- to nie znaczy-za­pom­nieć- bo za­pom­nieć ę-nie da-to znaczy-żyć-da­lej-ra­zem-podjąć-wspólną-drogę-choć
Ta­niec Cytaty: Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu. -Jeanette Winterson


Ta­niec Cytaty: Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele. -Breath


Ta­niec Cytaty: Ko­niec języ­ka za przewodnika. -Wolfgang Pauli


ko­niec-języ­ka-za przewodnika
Ta­niec Cytaty: Co in­ne­go za­pom­nieć, co in­ne­go nie pamiętać. -Bujak Bogusław


co in­ne­go-za­pom­nieć-co in­ne­go-nie pamięć
Ta­niec Cytaty: Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud


ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
Ta­niec Cytaty: Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki. -Talmud


początek-złego-słod­ki-ale-ko­niec-gorzki
Ta­niec Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
Ta­niec Cytaty: Led­wo co zdążyłam za­pom­nieć...po co mi o so­bie przypomniałeś... -płonąca


led­wo-co zdążyłam-za­pom­niećpo-co mi o so­bie-przypomniałeś
Ta­niec Cytaty: Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja


Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
Ta­niec Cytaty: Miłe złego początki, lecz ko­niec żałosny. -Ignacy Krasicki


miłe-złego-początki-lecz-ko­niec-żałosny
Ta­niec Cytaty: Czyż ko­niec przys­to­sowu­je się do początku?  -Emil Ludwig


czyż-ko­niec-przys­to­sowu­ ę-do początku 
Ta­niec Cytaty: Tyl­ko mar­twi uj­rze­li ko­niec wojny. -Platon


tyl­ko-mar­twi-uj­rze­li-ko­niec-wojny
Ta­niec Cytaty: Większość rzeczy ro­bimy po to, by za­pom­nieć o tym, po co je robimy. -Papillondenuit


większość-rzeczy-ro­bimy-po to-by za­pom­nieć-o tym-po co  robimy
Ta­niec Cytaty: Przyszedł Szyszko, ko­niec Puszczy Białowies­kiej blisko!  -Bujak Bogusław


przyszedł-szyszko-ko­niec-puszczy-białowies­kiej-blisko