Tajemnica Gdy W czułych Cytaty

Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: naj­bar­dziej lu­bię gdy ciemną nocą przychodzisz do mnie niczym tajemnica gdy w czułych objęciach uk­ry­ta za­sypiam i chwy­tam kur­czo­wo i trzy­mam się życia w tej cud­nej roz­koszy w twych oczu pieszczocie ma­leńka tak leżę pod tar­czą księżyca  -Deszcz


Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość. -Albert Camus


była-w-tym-człowieku-tajemnica-tajemnica-którą-chciał-wyjaść-ale-w-gruncie-rzeczy-jest-tylko-tajemnica-biedy-która-ludziom-odbiera-imię-i
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego. -Stefan Wyszyński kard


gdy-człowiek-patrzy-za-bardzo-na-siebie-nie-dostrzega-boga-gdy-zapomni-o-sobie-widzi-boga-a-w-nim-innych-oto-tajemnica-rozwoju-duchowego
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle. -Anonim


tajemnica-jest-kurtyną-zasłaniającą-przed-nami-przyszłość-tajemnica-towarzyszy-wszelkiej-refleksji-nad-sensem-życia-i-nad-sensem-istnienia-w
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem. -Franz Werfel


jak-narodziny-są-bolesną-tajemnicą-między-matką-a-dzieckiem-tak-śmierć-jest-bolesną-tajemnicą-między-bogiem-i-człowiekiem
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc. -cytlopka


spa­da-pier­wszy-śnieg-niczym-pucho­wa-kołderka-dla-nie­czułych-serc
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Gdy odpędzimy Innego, poprzez słuchania swojego serca, stajemy się ludźmi, których zachwyca tajemnica życia, którzy dostrzegają cuda i czerpią radość z tego co robią. -Paulo Coelho


gdy-odpędzimy-innego-poprzez-słuchania-swojego-serca-stajemy-ę-ludźmi-których-zachwyca-tajemnica-życia-którzy-dostrzegają-cuda-i-czerpią
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Flirt to czułe słówka bez tem­pe­ramen­tu. Miłość to tem­pe­rament bez czułych słówek. -Alfred Aleksander Konar


flirt-to czułe-słówka-bez-tem­pe­ramen­-miłość to tem­pe­rament-bez-czułych-słówek
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Miłość przestaje być przyjemnością, gdy przestaje być tajemnicą. -Aphra Behn


miłość-przestaje-być-przyjemnośą-gdy-przestaje-być-tajemnicą
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Miłość jest tajemnicą. -William Wharton


Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Czas to ba­nal­na tajemnica. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Tajemnicą teologii jest antropologia. -Ludwig Andreas Feuerbach


Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Prawdziwą tajemnicą sukcesu jest entuzjazm. -Walter Chrysler


prawdziwą-tajemnicą-sukcesu-jest-entuzjazm
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Tajemnica znudzenia ludźmi polega na mówieniu im wszystkiego. -Wolter


tajemnica-znudzenia-ludźmi-polega-na-mówieniu-im-wszystkiego
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld


tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową. -Anonim


jak-zachować-pokój-pozostaje-niestety-tajemnicą-wojskową
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Tajemnicą wynalazczościjest wiedzieć, jak ukrywać źródła odkryć. -Albert Einstein


tajemnicą-wynalazczościjest-wiedzieć-jak-ukrywać-źródła-odkryć
Tajemnica Gdy W czułych Cytaty: Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi. -Maria Dąbrowska


człowiek-jest-tajemnicą-z-tajemnicy-przybywa-i-w-tajemnicę-odchodzi