Tak Celem Jego Cytaty

Tak Celem Jego Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Tak Celem Jego Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego -Epikur


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Tak Celem Jego Cytaty: - Dlacze­go tu jest tak zimno? - To chłód wieje z two­jego serca. -Quysiaczek


 dlacze­go- jest tak-zimno-to chłód-wieje-z two­jego-serca
Tak Celem Jego Cytaty: Świat Amerykanina jest tak wielki, jak jego gazeta. -Albert Einstein


Świat-amerykanina-jest-tak-wielki-jak-jego-gazeta
Tak Celem Jego Cytaty: W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie. -Stanisław Przybyszewski


Tak Celem Jego Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Tak Celem Jego Cytaty: Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców. -Antoine De Saint - Exupery


Tak Celem Jego Cytaty: Celem edukacji jest zastąpić pusty umysł otwartym. -Malcolm Forbes


celem-edukacji-jest-zastąpić-pusty-umysł-otwartym
Tak Celem Jego Cytaty: Kwaśnym deszczem płacze niebo Wiatr tar­ga włosy nied­ba­le Uderza w po­liczki Jak­by toczył bój Wybudzał Bu­dował mo­je morale Odsłaniam kar­ty Zdej­mu­je z siebie dusze Pol ciała jak jabłko sza­tana Przep­raszam Prze­cież tak sie sta­rałam Za­bijam des­ka­mi ok­na mo­jego świata Miłości ubywa Ko­lac­ja os­ty­ga Za­bilam dzis swo­jego bliźniego brata  -sunrises


Tak Celem Jego Cytaty: Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal


przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
Tak Celem Jego Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita


genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
Tak Celem Jego Cytaty: Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany. -Lao-Tse


Tak Celem Jego Cytaty: Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą. -Zenon z Kition


celem-człowieka-jest-rozważny-wybór-rzeczy-które-są-zgodne-z-naturą
Tak Celem Jego Cytaty: Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. -Ernest Renan


głównym-celem-edukacji-jest-nie-nauka-lecz-rozbudzenie-ducha
Tak Celem Jego Cytaty: Nic tak nie mści się na mężczyźnie, jak jego wiara w prawdomówność kobiety. -Seweryn Eugeniusz Barbag


nic-tak-nie-mś-ę-na-mężczyźnie-jak-jego-wiara-w-prawdomówność-kobiety
Tak Celem Jego Cytaty: Za­sypiam marząc. . Sen otu­la moją duszę. . Latam.. Na uli­cach spokój. . Unoszę się wyżej. . Zaglądam do Two­jego okna.. Wchodzę do środ­ka. . Śpisz... Nie mogę oder­wać wzro­ku. . Od­dychasz tak spo­koj­nie .. Słyszę bi­cie Two­jego serca.. Chcę być tam gdzie te­raz jes­teś we śnie. . Do­tykam Twe­go ciepłego policzka.. I nag­le zni­kasz. .ot­wieram oczy..pustka... -jedna_łza


Tak Celem Jego Cytaty: Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem. -Michel de Montaigne


wszystkie-opinie-świata-godzą-ę-co-do-tego-że-przyjemność-jest-naszym-celem
Tak Celem Jego Cytaty: Pierwsze czterdzieści lat w życiu człowieka jest sensem i celem, następne refleksją. -Anonim


pierwsze-czterdzieś-lat-w-życiu-człowieka-jest-sensem-i-celem-następne-refleksją