Tak Celem Cytaty

Tak Celem Cytaty: Tak jak zasadą rządu despotycznego jest łęk, tak celem jego spokój; ale to nie jest pokój, to cisza owych miast, w których mury już wkracza nieprzyjaciel. -Montesquieu


tak-jak-zasadą-rzą-despotycznego-jest-łęk-tak-celem-jego-spokój-ale-to-nie-jest-pokój-to-cisza-owych-miast-w-których-mury-już-wkracza
Tak Celem Cytaty: Tak jak zasadą rządu despotycznego jest lęk, tak celem jego spokój, ale to nie jest spokój, to cisza owych miast, w których mury wkracza nieprzyjaciel. -Charles Louis Montesquieu


tak-jak-zasadą-rzą-despotycznego-jest-lęk-tak-celem-jego-spokój-ale-to-nie-jest-spokój-to-cisza-owych-miast-w-których-mury-wkracza
Tak Celem Cytaty: Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. -Blaise Pascal


Tak Celem Cytaty: Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie. -C. Northcutt


celem-wielu-liderów-jest-sprawić-by-ludzie-mieli-o-nich-jak-naj­lepsze-zdanie-celem-wielkiego-lidera-jest-sprawić-by-ludzie-­piej-myśleli-o
Tak Celem Cytaty: Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie. -John Ruskin


dla-narodu-nie-jest-to-ważne-ile-ły-roboczej-zatrudnia-w-zakładach-wytwórczych-ale-ile-życia-w-nich-produkuje-bo-celem-produkcji-jest-konsumpcja
Tak Celem Cytaty: Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne. -Antoine De Saint - Exupery


cel-uświęca-środki-tak-ale-tylko-wówczas-gdy-środki-nie-są-z-tym-celem-sprzeczne
Tak Celem Cytaty: Człowiek celem samym w sobie. -Emanuel Kant


Tak Celem Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego -Epikur


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Tak Celem Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Tak Celem Cytaty: Celem marketingu jest stworzenie i utrzymanie klienta -Theodore Levitt


celem-marketingu-jest-stworzenie-i-utrzymanie-klienta
Tak Celem Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Tak Celem Cytaty: Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców. -Antoine De Saint - Exupery


Tak Celem Cytaty: Celem edukacji jest zastąpić pusty umysł otwartym. -Malcolm Forbes


celem-edukacji-jest-zastąpić-pusty-umysł-otwartym
Tak Celem Cytaty: Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal


przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
Tak Celem Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita


genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
Tak Celem Cytaty: Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą. -Zenon z Kition


celem-człowieka-jest-rozważny-wybór-rzeczy-które-są-zgodne-z-naturą
Tak Celem Cytaty: Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. -Ernest Renan


głównym-celem-edukacji-jest-nie-nauka-lecz-rozbudzenie-ducha
Tak Celem Cytaty: Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem. -Michel de Montaigne


wszystkie-opinie-świata-godzą-ę-co-do-tego-że-przyjemność-jest-naszym-celem