Tak Do końca Cytaty

Tak Do końca Cytaty: Z ludźmi zaw­sze jest tak, że wiedząc wiele, nicze­go nie wiedzą do końca. -Andrzej Krzepkowski


z ludźmi-zaw­sze-jest tak-że wiedząc-wiele-nicze­go-nie wiedzą-do końca
Tak Do końca Cytaty: Niczego nie można do końca przemyśleć, wszystko można do końca przetrwać. -Karol Irzykowski


niczego-nie-można-do-końca-przemyść-wszystko-można-do-końca-przetrwać
Tak Do końca Cytaty: Chy­ba nikt tak do końca nie czu­je się w stu pro­cen­tach spełniony. -Adam Małysz


chy­ba-nikt-tak-do końca-nie czu­ ę-w stu-pro­cen­tach-spełniony
Tak Do końca Cytaty: We wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nić, żeby do końca działo się, co da­je spełnienie. A nie uda­wać, że końca nie ma. -tkaczu32


we wszys­tkim-jest prze­mija­nie-i trze­ba-go­ć-żeby-do końca-działo-ę-co da­-spełnienie-a nie uda­wać-że końca-nie 
Tak Do końca Cytaty: Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?... -Irracja


co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna
Tak Do końca Cytaty: Mógłbym tak pleść bez końca z poetyc­kiego nawyku... Dob­ra­noc. Ad­res ojca: Ale­ja Róż i Słowików. -Władysław Broniewski


mógłbym-tak-pleść-bez-końca-z-poetyc­kiego-nawyku-dob­ra­noc-ad­res ojca-ale­ja-róż-i słowików
Tak Do końca Cytaty: Tęskno­ta nig­dy nie mi­ja do końca, bo jeśli ukocha­na oso­ba jest przy to­bie, to i tak tęsknisz za ko­lej­nym pocałunkiem. -Ewerina


tęskno­-nig­dy-nie mi­ja-do końca-bo śli-ukocha­na-oso­ba-jest przy-to­bie-to i tak-tęsknisz-za ko­lej­nym-pocałunkiem
Tak Do końca Cytaty: A prze­cież - tak myślę - dojście do końca jest zeb­ra­niem wszys­tkiego w garść, ujęciem w jedną małą ko­lek­cję chwil życia. -Olga Tokarczuk


a prze­cież- tak-myślę- dojście-do końca-jest zeb­ra­niem-wszys­tkiego-w garść-ujęciem-w jedną-łą-ko­lek­cję-chwil-życia
Tak Do końca Cytaty: ludzie nie odróżniają pew­nych rzeczy kpią z te­go co poważne kłamią fa­tal­nie aż do sa­mego końca niekiedy wierzą w to co jest niep­rawda . mają zda­nia na te­maty, które nie do końca pot­ra­fią zrozumieć bądź udają ze mają w tym duże doświadczenie  -Intryga


Tak Do końca Cytaty: Na ogół ludzie starzy od­su­wają od siebie per­spek­tywę śmier­ci i końca wszys­tkiego i zacho­wują się tak, jak gdy­by roz­taczał się przed ni­mi jeszcze długi ok­res życia. -Antoni Kępiński


Tak Do końca Cytaty: Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca. -Joseph Conrad


iść-za-marzeniem-i-znowu-iść-za-marzeniem-i-tak-wiecznie-aż-do-końca
Tak Do końca Cytaty: Jim nie pozwalał mi zapomnieć, że ma bujną wyobraźnię, a tacy ludzie zapędzają się dalej od innych, w jakimkolwiek kierunku, jakby tkwili u końca dłuższej liny na niepewnym kotwicowisku życia. Tak właśnie bywa. A często się rozpijają. -Joseph Conrad


Tak Do końca Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles


Świat-nie-miał-początku-i-nie-będzie-miał-końca-ruch-jest-wieczny-tak-jak-i-czas-który-go-mierzy-pojęcie-teraźniejszoś-zawiera-pojęcie
Tak Do końca Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wie­czny, tak jak i czas, który go mie­rzy; pojęcie te­raźniej­szości za­wiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles


Świat-nie miał-początku-i nie będzie-miał-końca-ruch jest wie­czny-tak-jak i czas-który-go mie­rzy-pojęcie-te­raźniej­szoś
Tak Do końca Cytaty: De­likat­nie po mo­jej skórze Opuszka­mi palców Szu­kaj końca Me­go ciała. Kiedy znajdziesz Mój spokój Przy­tul mocno I wyszep­taj to co najpiekniejsze Ma­giczne słowa, które Dają radość Niech ser­ce już tak nie Tęskni. -szaszlyk


Tak Do końca Cytaty: Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało. -Jan Twardowski


Tak Do końca Cytaty: mi­mowol­nie prze­mil­cza­ne pot­wier­dzo­ne skinieniem jak deszcz kwilący ska­zu­je się na brak słońca li przet­rzeć ho­ry­zont no­wym pla­nem na jutro bo cze­ka­nie końca to jak przy­tak­nięcie porażce nas­trój się na życie!  -Papużka


Tak Do końca Cytaty: To początek końca. -Anonim


to-początek-końca