Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty

Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. -Charles Wilp


reklama-jest-tak-potrzebna-produktowi-jak-prąd-elektryczny-żarówce
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd. -Stanisław Lem


religia-jest-ludziom-potrzebna-tak-jak-potrzebna-jest-nadzieja-na-życie-wieczne-na-spotkanie-drogich-zmarłych-wiekuiste-szczęście-itd
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny. -Montesquieu


Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji. -George Godyer


Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc. -Epikur


nie-tak-bardzo-potrzebna-jest-pomoc-przyjaciół-ile-wiara-w-ich-pomoc
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna. -Paweł Góra


z-bronią-jest-jak-z-ludźmi-zawsze-ę-psuje-kiedy-jest-najbardziej-potrzebna
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Teściowa to matka, co przestała być potrzebna. -Anna Kowalska


teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Pi­kan­te­ria jest potrzebna w łóżku i na talerzu. -Papużka


pi­kan­te­ria-jest potrzebna-w-łóżku-i na talerzu
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Niedoskonałych należy kochać; doskonałym miłość nie jest potrzebna. -Oscar Wilde


niedoskonałych-należy-kochać-doskonałym-miłość-nie-jest-potrzebna
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Na­pawa mnie spokój i beztroska. Chwi­la choć ulotna, Jakże piękna i potrzebna. -Aleksandra_Czarna


na­pawa-mnie-spokój-i beztroska-chwi­-choć-ulotna-jakże-piękna-i potrzebna
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Wolność potrzebna jest tylko jako swoboda od przeszkód w dążeniu do czegoś poza tym. -Tadeusz Kotarbiński


wolność-potrzebna-jest-tylko-jako-swoboda-od-przeszkód-w-dążeniu-do-czegoś-poza-tym
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Pew­ność w tym życiu Cza­sem śle­pa i błędna Bar­dzo potrzebna  -Nisaetus


pew­ność-w tym-życiu-cza­sem-ś­pa-i błędna-bar­dzo-potrzebna 
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: “Żyj tak, jak­byś żył po raz dru­gi, i tak, jak­byś za pier­wszym ra­zem postąpił równie niewłaści­wie, jak za­mie­rzasz postąpić teraz!”  -Viktor Frankl


Żyj-tak-jak­byś-żył-po raz-dru­gi-i tak-jak­byś-za pier­wszym-ra­zem-postąpił-równie-niewłaś­wie-jak za­mie­rzasz-postąpić
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Żadne zwierzę nie stworzyło nigdy niczego tak złego jak pijaństwo i tak dobrego jak picie z umiarem. -Gilbert Keith Chesterton


Żadne-zwierzę-nie-stworzyło-nigdy-niczego-tak-złego-jak-pijaństwo-i-tak-dobrego-jak-picie-z-umiarem
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Żyjemy nie tak, jak byśmy chcieli, lecz tak, jak możemy. -Menander


Żyjemy-nie-tak-jak-byśmy-chcieli-lecz-tak-jak-możemy
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Żyje­my nie tak, jak chce­my, lecz tak, jak potrafimy. -Demokryt


Żyje­my-nie tak-jak chce­my-lecz-tak-jak potrafimy
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Żyjemy nie tak, jak chcemy, lecz tak, jak potrafimy. -Demokryt


Żyjemy-nie-tak-jak-chcemy-lecz-tak-jak-potrafimy
Tak Potrzebna Produktowi Jak Cytaty: Jeśli jedna kropla powiedziałaby:


jeśli-jedna-kropla-powiedziałaby-nie-jestem-potrzebna-nie-byłoby-oceanu