Tak głupio Postępu­je Cytaty

Tak głupio Postępu­je Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner


Tak głupio Postępu­je Cytaty: Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy. -Bertrand Russell


badania-w-dziedzinie-medycyny-dokonały-tak-olbrzymiego-postępu-że-dziś-praktycznie-biorąc-nikt-już-nie-jest-zdrowy
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Głupi ten, co głupio robi. -Winston Groom


Tak głupio Postępu­je Cytaty: Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim


lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Wszys­tko co zrobię Prze­myślę ja sobie Bo głupio się czuje Ten, co żałuje... -corella10


wszys­tko-co zrobię-prze­myślę-ja sobie-bo-głupio ę-czuje-ten-co żałuje
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Głupio to jest urządzone, że im człowiek starszy i w gruncie rzeczy słabszy, tym więcej potrzeba mu sił. -Ewa Szumańska


głupio-to-jest-urządzone-że-im-człowiek-starszy-i-w-gruncie-rzeczy-słabszy-tym-więcej-potrzeba-mu-ł
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Nie ma postępu bez herezji. -Ludwik Hirszfeld


Tak głupio Postępu­je Cytaty: Nie ma postępu bez herezji. -Ludwik Hirszfeld


Tak głupio Postępu­je Cytaty: Bezradność i niezadowolenie to pierwsze warunki postępu -Thomas Edison


bezradność-i-niezadowolenie-to-pierwsze-warunki-postępu
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Wyrobnik - oto nazwa pariasa postępu. -Maria Kuncewicz


Tak głupio Postępu­je Cytaty: Koszty postępu można obliczać w głupcach. -Mikołaj Gomez Davilla


Tak głupio Postępu­je Cytaty: Ludzie zbzikowani na punkcie zdrowia muszą poczuć się naprawdę głupio pewnego dnia, leżąc w szpitalu i umierając na nic! -Redd Foxx


ludzie-zbzikowani-na-punkcie-zdrowia-muszą-poczuć-ę-naprawdę-głupio-pewnego-dnia-żąc-w-szpitalu-i-umierając-na-nic
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz


doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Największym wrogiem postępu nie jest błąd lecz lenistwo. -Henry Thomas Buckl


największym-wrogiem-postępu-nie-jest-błąd-lecz-lenistwo
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Kiedy kanibal używa noża i widelca, czy jest to oznaką postępu? -Stanisław Lem


kiedy-kanibal-używa-noża-i-widelca-czy-jest-to-oznaką-postępu
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Kto postępu­je według re­guł, naj­częściej wyw­ra­ca się o przypadek. -Wojciech Bartoszewski


kto-postępu­-według-re­guł-naj­częściej-wyw­ra­ca ę-o przypadek
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Nie ma postępu bytu bez jakiejś tajemniczej daniny łez, krwi i grzechu. -Pierre Teilhard de Chardin


nie-postępu-bytu-bez-jakiejś-tajemniczej-daniny-łez-krwi-i-grzechu
Tak głupio Postępu­je Cytaty: Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora. -Charles Louis Montesquieu


nic-bardziej-nie-tamuje-postępu-wiedzy-ż-zła-książka-sławnego-autora