Taką Nieufność Cytaty

Taką Nieufność Cytaty: Zrozumienie i wiedza mają w sobie coś, co budzi taką nieufność, że muszą zostać potwierdzone i uzasadnione przez siłę i przemoc: wtedy człowiek im się poddaje. -Fryderyk Hegel


zrozumienie-i-wiedza-mają-w-sobie-coś-co-budzi-taką-nieufność-że-muszą-zostać-potwierdzone-i-uzasadnione-przez-łę-i-przemoc-wtedy-człowiek
Taką Nieufność Cytaty: Nieufność jest formą nieśmiałości. -Paul Claudel


nieufność-jest-formą-nieśmiałoś
Taką Nieufność Cytaty: niez­ro­zumienie budzi nieufność  -wenaa01


niez­ro­zumienie-budzi-nieufność 
Taką Nieufność Cytaty: Można kobietę kochać nie taką, jak jest, ale taką, jakby być mogła. -Henryk Sienkiewicz


można-kobietę-kochać-nie-taką-jak-jest-ale-taką-jakby-być-mogła
Taką Nieufność Cytaty: Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Anonim


Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Taką Nieufność Cytaty: Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Krzysztof Teodor Toeplitz


sprawa-kobiet-to-sprawa-wyobraź-Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Taką Nieufność Cytaty: Praw­da jest niez­mien­na. Praw­dy nie da się zniszczyć taką czy inną de­cyzją, taką czy inną ustawą. -ks. Jerzy Popiełuszko


praw­da-jest niez­mien­na-praw­dy nie da ę-zniszczyć-taką-czy-inną-de­cyzją-taką-czy-inną-ustawą
Taką Nieufność Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson


Taką Nieufność Cytaty: Jaka robota, taka zapłata. -Mikołaj Rej


Taką Nieufność Cytaty: Jaka wina taka kara. -Safona


jaka-wina-taka-kara
Taką Nieufność Cytaty: Jaka robota taka zapłata. -Mikołaj Rej


Taką Nieufność Cytaty: Natura jest wszędzie taka sama. -Pitagoras


natura-jest-wszędzie-taka-sama
Taką Nieufność Cytaty: Naród ma taką sztukę, na jaką zasłuży. -Emil Zegadłowicz


Taką Nieufność Cytaty: Nie kochać w taką noc to grzech. -Jerzy Jurandot


Taką Nieufność Cytaty: Jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. -Molier


jaką-miarką-kto-mierzył-taką-mu-odmierzą
Taką Nieufność Cytaty: Śmierć to taka powaga, obcość i oddalenie bezpowrotne. -Irena Solska


Śmierć-to-taka-powaga-obcość-i-oddalenie-bezpowrotne
Taką Nieufność Cytaty: Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski


taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Taką Nieufność Cytaty: Kobieta nie jest taka sama dla wszystkich. -Anatol France


kobieta-nie-jest-taka-sama-dla-wszystkich