Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty

Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli. -Truman Capote


młoda-generacja-także-dziś-respekt-dla-staroś-dla-starego-wina-starej-whisky-i-starych-mebli
Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Paraliżował go respekt przed sobą. -Antoni Chodorowski


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Obojętność dla śmierci jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego - zapowiedzią nadchodzącej starości. -Bolesław Prus


obojętność-dla-śmierci-jest-cechą-umysłów-dojrzałych-a-pociąg-do-życia-wiecznego-zapowiedzią-nadchodzącej-staroś
Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji. -Albert Einstein


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Uciecha w starości. Myśliciel, a także artysta, który swoje najlepsze ja ukrył w swoich dziełach, widząc, jak czas powolnie kruszy i rujnuje jego ciało i ducha, odczuwa złośliwą niemal radość, jak gdyby, ukryty w kącie, patrzył na złodzieja dobierającego się do jego skarbca, świadomy, że skarbiec jest próżny i wszystkie skarby wyniesione. -Friedrich Nietzsche


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni. -KlauDii


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały... -22luty


kiedyś-by­liśmy-dla-siebie-całym-światem-dziś-mam-wrażenie-że ten-świat-jest dla-nas-dwo­-za ły
Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Tadeusz Bereza


mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Stanisław Breyer


mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-i-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Boimy się starości włosów jak fi­ran­ki na święta wieszane schodów co tak nagle przeszkodą się stały Boimy się starości i niezrozumienia od­bi­tego w lustrze sta­rego spojrzenia... Nie bójmy się, przyjdzie zaw­sze naz­byt szybko jak za lat dzieciństwa śmierć po złotą rybkę Nie bójmy się, starość nie wyczekiwana to wszak tyl­ko młodość przeterminowana  -Gold Fishy


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Powinniśmy otwarcie proklamować misję zjednoczonej Europy, której koncepcja moralna zasłuży na respekt i wdzięczność ludzkości i której materialna potęga taka, iż nikt nie ośmieli się zakłócić jej pokojowego kursu. -Anonim


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Proś Boga o błogosławieństwo dla twojej pracy, ale nie żądaj, aby ją także wykonał. -Karl Heinrich Waggerl


proś-boga-o-błogosławieństwo-dla-twojej-pracy-ale-nie-żądaj-aby-ją-także-wykonał
Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Wspomnienia są podporą starości. -Polivios Dimitrakopulos


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Tros­ki to połowa dro­gi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Ośmieszanie młodości to przywilej starości. -Lech Konopiński


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: Troski to połowa drogi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Także Dziś Respekt Dla Starości Cytaty: To nie mo­je dłonie pie­szczą Cie dziś czule Nie mo­ja bro­da ka­leczy twą skórę Nie mo­je ra­miona Cie dziś obejmują Nie mo­je us­ta ci dziś ten wier­sz recytują  -Maluka


to nie mo­-dłonie-pie­szczą-cie-dziś-czule-nie-mo­ja-bro­da-ka­leczy-twą-skórę-nie-mo­-ra­miona-cie-dziś-obejmują-nie-mo­-us­