Także Dziś Respekt Dla Cytaty

Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli. -Truman Capote


młoda-generacja-także-dziś-respekt-dla-staroś-dla-starego-wina-starej-whisky-i-starych-mebli
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Paraliżował go respekt przed sobą. -Antoni Chodorowski


Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji. -Albert Einstein


Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni. -KlauDii


Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały... -22luty


kiedyś-by­liśmy-dla-siebie-całym-światem-dziś-mam-wrażenie-że ten-świat-jest dla-nas-dwo­-za ły
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Tadeusz Bereza


mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Stanisław Breyer


mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-i-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz


Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Powinniśmy otwarcie proklamować misję zjednoczonej Europy, której koncepcja moralna zasłuży na respekt i wdzięczność ludzkości i której materialna potęga taka, iż nikt nie ośmieli się zakłócić jej pokojowego kursu. -Anonim


Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Proś Boga o błogosławieństwo dla twojej pracy, ale nie żądaj, aby ją także wykonał. -Karl Heinrich Waggerl


proś-boga-o-błogosławieństwo-dla-twojej-pracy-ale-nie-żądaj-aby-ją-także-wykonał
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: To nie mo­je dłonie pie­szczą Cie dziś czule Nie mo­ja bro­da ka­leczy twą skórę Nie mo­je ra­miona Cie dziś obejmują Nie mo­je us­ta ci dziś ten wier­sz recytują  -Maluka


to nie mo­-dłonie-pie­szczą-cie-dziś-czule-nie-mo­ja-bro­da-ka­leczy-twą-skórę-nie-mo­-ra­miona-cie-dziś-obejmują-nie-mo­-us­
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Dawniej ludzie uczyli się dla samych siebie, dziś robią to na pokaz. -Konfucjusz


dawniej-ludzie-uczyli-ę-dla-samych-siebie-dziś-robią-to-na-pokaz
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Dziś ho­nor to słabość ..a bez­względność to siła ...a gdzie w tym wszys­tkim miej­sce dla człowieka... ?  -starry night


dziś-ho­nor-to słabość-a bez­względność-to ła-a-gdzie-w tym-wszys­tkim-miej­sce-dla-człowieka- 
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Je­den sie­dzi dziś w cieniu dla­tego, że in­ny daw­no te­mu po­sadził w tym miej­scu drzewo. -Warren Buffett


je­den-sie­dzi-dziś-w cieniu-dla­tego-że in­ny-daw­no-te­mu-po­sadził-w tym-miej­scu-drzewo
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Śniłem dziś o To­bie - o tym, jak wiele dla mnie znaczyłaś.. I wiesz co ? Nie wys­pałem się. -Szusz


Śłem-dziś-o to­bie- o tym-jak wiele-dla-mnie-znaczyłaś-i-wiesz-co  nie-wys­pałem-ę
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane  -daru


wczo­raj-to już-historia-jut­ro-to wiel­ka-tajemnica-a-dziś-dziś-to dar-losu-usłyszane 
Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna. Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie. Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest. Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie... -czarnycharakter_xd


Także Dziś Respekt Dla Cytaty: Ciekawe, dlaczego burzę nazywają niepogodą, przecież to także pogoda. Dla wszystkich, którzy pragną pięknej pogody, nie jest to pogoda. -Barbara Frischmuth


ciekawe-dlaczego-burzę-nazywają-niepogodą-przecież-to-także-pogoda-dla-wszystkich-którzy-pragną-pięknej-pogody-nie-jest-to-pogoda