Także Samotnym Cytaty

Także Samotnym Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery


Także Samotnym Cytaty: Nigdy się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest samotnym. -Cyceron


nigdy-ę-nie-jest-mniej-samotnym-ż-gdy-ę-jest-samotnym
Także Samotnym Cytaty: Być mrocznym samotnym nerwowo-wzrocznym obserwatorem Wirującego diamentu świata. -Anna Achmatowa


być-mrocznym-samotnym-nerwowo-wzrocznym-obserwatorem-wirującego-diamentu-świata
Także Samotnym Cytaty: Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn


jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Także Samotnym Cytaty: Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski


nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Także Samotnym Cytaty: czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp


czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Także Samotnym Cytaty: Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym. -Freddie Mercury


możesz-być-kocha­ny-przez-wszys­tkich-ale-mi­mo-to być-bar­dzo-samotnym
Także Samotnym Cytaty: Jest się zawsze samotnym i nie jest się nim nigdy. -Erich Maria Remarque


Także Samotnym Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Także Samotnym Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber


Także Samotnym Cytaty: Wios­na-lwi­ca wy­suwa zielo­ne pazury i dziką wo­nią kwiatów prag­nienie wyraża... Wiel­kim sko­kiem uderza o pręty z żelaza, za który­mi Los-strażnik przys­tanął, ponury. Sar­knął piorun - to lwica burzy się i złości - błysnął ma­ja zielenią wzrok jej umęczony. Na je­sieni przy­cichnie - wciągnie ziel­ne szpony, si­wiejąc po samotnym wy­buchu miłości. Ma­ria Paw­li­kow­ska - Jasnorzewska  -Arlette


Także Samotnym Cytaty: Czas jest także żywiołem. -Johann Wolfgang Goethe


Także Samotnym Cytaty: Sława demoralizuje także i płazy. -Karel Capek


sława-demoralizuje-także-i-płazy
Także Samotnym Cytaty: Odrzucanie zasad to także zasada. -Jean Paul Sartre


Także Samotnym Cytaty: Bez koguta także świta. -Anonim


bez-koguta-także-świta
Także Samotnym Cytaty: Zabicie czasu to także zbrodnia. -Bogusław Wojnar


Także Samotnym Cytaty: Bestie mają także ojczyznę. -Curzio Malaparte


Także Samotnym Cytaty: Męczą także ciosy zadawane. -Roman Bratny