Także Samotnym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Także Samotnym Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery
Także Samotnym Cytaty: Nigdy się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest samotnym. -Cyceron
nigdy-ę-nie-jest-mniej-samotnym-ż-gdy-ę-jest-samotnym
Także Samotnym Cytaty: Być mrocznym samotnym nerwowo-wzrocznym obserwatorem Wirującego diamentu świata. -Anna Achmatowa
być-mrocznym-samotnym-nerwowo-wzrocznym-obserwatorem-wirującego-diamentu-świata
Także Samotnym Cytaty: Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn
jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Także Samotnym Cytaty: Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski
nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Także Samotnym Cytaty: czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp
czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Także Samotnym Cytaty: Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym. -Freddie Mercury
możesz-być-kocha­ny-przez-wszys­tkich-ale-mi­mo-to być-bar­dzo-samotnym
Także Samotnym Cytaty: Jest się zawsze samotnym i nie jest się nim nigdy. -Erich Maria Remarque
Także Samotnym Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Także Samotnym Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber
Także Samotnym Cytaty: Wios­na-lwi­ca wy­suwa zielo­ne pazury i dziką wo­nią kwiatów prag­nienie wyraża... Wiel­kim sko­kiem uderza o pręty z żelaza, za który­mi Los-strażnik przys­tanął, ponury. Sar­knął piorun - to lwica burzy się i złości - błysnął ma­ja zielenią wzrok jej umęczony. Na je­sieni przy­cichnie - wciągnie ziel­ne szpony, si­wiejąc po samotnym wy­buchu miłości. Ma­ria Paw­li­kow­ska - Jasnorzewska  -Arlette
Także Samotnym Cytaty: Czas jest także żywiołem. -Johann Wolfgang Goethe
Także Samotnym Cytaty: Sława demoralizuje także i płazy. -Karel Capek
sława-demoralizuje-także-i-płazy
Także Samotnym Cytaty: Odrzucanie zasad to także zasada. -Jean Paul Sartre
Także Samotnym Cytaty: Bez koguta także świta. -Anonim
bez-koguta-także-świta
Także Samotnym Cytaty: Zabicie czasu to także zbrodnia. -Bogusław Wojnar
Także Samotnym Cytaty: Bestie mają także ojczyznę. -Curzio Malaparte
Także Samotnym Cytaty: Męczą także ciosy zadawane. -Roman Bratny
Także Samotnym Cytaty: Sława de­mora­lizu­je także i płazy. -Karel Capek
sława-de­mora­lizu­-także-i płazy
Także Samotnym Cytaty: Każdy ab­surd ma także swoją logikę. -Ludwik Flaszen
każdy-ab­surd- także-swoją-logikę
Także Samotnym Cytaty: Od­rzu­canie za­sad to także zasada. -Jean-Paul Sartre
od­rzu­canie-za­sad-to także-zasada
Także Samotnym Cytaty: Bes­tie mają także ojczyznę. -Curzio Malaparte
Także Samotnym Cytaty: Ka­ra jest także rodza­jem lekarstwa. -Arystoteles
ka­ra-jest także-rodza­jem-lekarstwa
Także Samotnym Cytaty: Kara jest także rodzajem lekarstwa. -Bacon Francis
kara-jest-także-rodzajem-lekarstwa
Także Samotnym Cytaty: Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także. -Krecia Pataczkówna
Także Samotnym Cytaty: To, co chcesz na­rodzić, za­leży także od te­go, z kim spałeś. -Jan Cybis
to-co chcesz-na­rodzić-za­ży-także-od te­go-z kim-spałeś
Także Samotnym Cytaty: To, cze­go szu­kasz, także ciebie szuka. -Clarissa Pinkola Estés
Także Samotnym Cytaty: Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym. -Stefan Kisielewski
Także Samotnym Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński
u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Także Samotnym Cytaty: U ludzi marne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński
Także Samotnym Cytaty: Utonąć na dnie kieliszka, to także rodzaj samobójstwa. -Leonard Drzewiecki
utonąć-na dnie-kieliszka-to także-rodzaj-samobójstwa
Także Samotnym Cytaty: My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi. -Małgorzata Stolarska
Także Samotnym Cytaty: Umysł także może być sferą erogenną. -Raquel Welch
umysł-także-może-być-sferą-erogenną
Także Samotnym Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus
z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
Także Samotnym Cytaty: Dno także ma swój grunt pod stopami. 011  -wdech
dno-także- swój-grunt-pod-stopami-011