Takiej żaden żywy Cytaty

Takiej żaden żywy Cytaty: Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Takiej żaden żywy Cytaty: Żaden ustrój nie wymyśli takiej udręki dla człowieka, na jaką się skaże człowiek ambitny. -Anna Kowalska


Żaden-ustrój-nie-wymyśli-takiej-udręki-dla-człowieka-na-jaką-ę-skaże-człowiek-ambitny
Takiej żaden żywy Cytaty: Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona. -William Congreve


piekło-nie-zna-wściekłoś-takiej-jak-miłość-w-nienawiść-zmieniona-i-nie-zna-furii-takiej-jak-kobieta-wzgardzona
Takiej żaden żywy Cytaty: Śmieszność to glejt do Edenu, z którego żaden anioł, żaden celnik nie wypędzi, żadna władza nie skompromituje. -Anna Kowalska


Śmieszność-to-glejt-do-edenu-z-którego-żaden-anioł-żaden-celnik-nie-wypędzi-żadna-władza-nie-skompromituje
Takiej żaden żywy Cytaty: Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć. -Klementyna Hoffmanowa


nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
Takiej żaden żywy Cytaty: I żywy stąd nie wyjdzie nikt. -Anonim


i-żywy-stąd-nie-wyjdzie-nikt
Takiej żaden żywy Cytaty: Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym. -Heraklit z Efezu


Takiej żaden żywy Cytaty: W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie. -Wisława Szymborska


Takiej żaden żywy Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca. -Stanisław Wyspiański


Takiej żaden żywy Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. -Stanisław Wyspiański


Takiej żaden żywy Cytaty:


język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
Takiej żaden żywy Cytaty: Każdy żywy us­trój stwarza swój porządek kosztem porządku otoczenia. -Antoni Kępiński


każdy-żywy-us­trój-stwarza-swój-porządek-kosztem-porządku-otoczenia
Takiej żaden żywy Cytaty: Lepszy jest zawżdy żywy głos, niż zdechła skóra, co ją na pergamin wyprawują. -Mikołaj Rej


lepszy-jest-zawżdy-żywy-głos-ż-zdechła-skóra-co-ją-na-pergamin-wyprawują
Takiej żaden żywy Cytaty: Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. -Arystoteles


człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy
Takiej żaden żywy Cytaty: Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta zmuszona do małżeństwa bierze kochanka. -Selma Lagerlof


Żywy-węgorz-wije-ę-pod-nożem-kobieta-zmuszona-do-łżeństwa-bierze-kochanka
Takiej żaden żywy Cytaty: Nie zajmuję się teoriami. Książką, którą czytam, uniwersytetem, na którym zdobywałem wiedzę, jest żywy człowiek. -Phil Bosmans


nie-zajmuję-ę-teoriami-książką-którą-czytam-uniwersytetem-na-którym-zdobywałem-wiedzę-jest-żywy-człowiek
Takiej żaden żywy Cytaty: Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można. -Boccaccio Giovanni


nie-takiej-materii-którą-by-do-dna-wyczerpać-można
Takiej żaden żywy Cytaty: Nieodłączną cechą organizacji takiej bazy ekonomicznej są sprzeczności. -Karol Marks


nieodłączną-cechą-organizacji-takiej-bazy-ekonomicznej-są-sprzecznoś