Te błędy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Te błędy Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska
na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Te błędy Cytaty:
każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Te błędy Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Te błędy Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski
Te błędy Cytaty: Zgubiły go błędy. Które zwalczał. -Władysław Piekarski
Te błędy Cytaty: Najkrótsze błędy są zawsze najlepsze. -Molier
najkrótsze-błędy-są-zawsze-najlepsze
Te błędy Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France
wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Te błędy Cytaty: Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. -Johann Wolfgang Goethe
Te błędy Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek
Te błędy Cytaty: Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings
rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Te błędy Cytaty: Robiąc błędy... też można przejść do legendy. -Elżbieta Grabosz
robiąc-błędy-też-można-przejść-do-legendy
Te błędy Cytaty: Nawet w jego milczeniu były błędy językowe. -Stanisław Jerzy Lec
nawet-w-jego-milczeniu-były-błędy-językowe
Te błędy Cytaty: Naj­krótsze błędy są zaw­sze najlepsze. -Molier
naj­krótsze-błędy-są zaw­sze-najlepsze
Te błędy Cytaty: Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze. -Demokryt
lepiej-kontrolować-błędy-swoje-ż-cudze
Te błędy Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim
w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Te błędy Cytaty: Los to ktoś, ko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów. -Karol Kord
los-to ktoś-ko­go ę-ob­wi­nia-za błędy-idiotów
Te błędy Cytaty: Błędy to proste sposoby na zdobycie doświadczenia przez lekarzy. -Anonim
błędy-to-proste-sposoby-na-zdobycie-doświadczenia-przez-lekarzy
Te błędy Cytaty: Cóż winna batuta, gdy błędy tkwią w nutach. -Eugeniusz Korkosz
cóż-winna-batuta-gdy-błędy-tkwią-w-nutach
Te błędy Cytaty: Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. -Isokrates
dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany
Te błędy Cytaty: Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy. -Tom Phipps
ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy
Te błędy Cytaty: Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce. -Lew Tołstoj
wiara-w-autorytety-powoduje-że-błędy-autorytetów-przyjmowane-są-za-wzorce
Te błędy Cytaty: Cudze błędy mamy przed oczyma, własne za plecami. -Seneka
cudze-błędy-mamy-przed-oczyma-własne-za-plecami
Te błędy Cytaty: Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. -Georges Bidault
słabym-pozostaje-tylko-jedna-broń-błędy-silnych
Te błędy Cytaty: W mo­wie pew­nych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Julian Tuwim
w mo­wie-pew­nych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Te błędy Cytaty: Strzeż się przy­jaciół, którzy kochają two­je błędy. -Frank Oehl
strzeż ę-przy­jaciół-którzy-kochają-two­-błędy
Te błędy Cytaty: Kto błędy swe dos­trzegł, więcej nie błądzi. -Lao Cy
kto-błędy-swe-­trzegł-więcej-nie błądzi
Te błędy Cytaty: Le­piej kon­tro­lować swo­je błędy niż cudze. -Demokryt
le­piej-kon­tro­lować-swo­-błędy-ż-cudze
Te błędy Cytaty: Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty. -Sławomir Wróblewski
często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
Te błędy Cytaty: Doświadczenie pozwala nam popełniać stare błędy bardziej finezyjnie. -Derwood Fincher
doświadczenie-pozwala-nam-popełniać-stare-błędy-bardziej-finezyjnie
Te błędy Cytaty: tak- po­pełniam błędy, bo nie pod­chodzę do życia z instrukcją!  -cala_ja
tak-po­pełniam-błędy-bo nie pod­chodzę-do życia-z instrukcją 
Te błędy Cytaty: Są uczeni sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy niż stwierdzają prawdę. -Maria Skłodowska - Curie
są-uczeni-sadyś-którzy-chętniej-wyszukują-błędy-ż-stwierdzają-prawdę
Te błędy Cytaty: Kto cudze błędy ga­ni, wi­nien sam uni­kać tych błędów. -Arthur Schopenhauer
kto-cudze-błędy-ga­-wi­nien-sam-uni­kać-tych-błędów
Te błędy Cytaty: Trzeba niekiedy odsłaniać błędy świata, aby się z nich poprawić. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome
Te błędy Cytaty: Są uczeni sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy, niż stwierdzają prawdę. -Maria Skłodowska - Curie
są-uczeni-sadyś-którzy-chętniej-wyszukują-błędy-ż-stwierdzają-prawdę
Te błędy Cytaty: Są uczeni-sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy, niż stwierdzają prawdę. -Maria Skłodowska - Curie
są-uczeni-sadyś-którzy-chętniej-wyszukują-błędy-ż-stwierdzają-prawdę