Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty

Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz  -vvrona


Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. -Arystoteles


drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi  -artur37artur


nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek


z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. -Robert Kiyosaki


jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł -Robert Kiyosaki


jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: - znajdź mnie! - jak? sko­ro zga­siłeś światło i nic nie widzę. - sercem... -opuszczona


 znajdź-mnie-jak-sko­ro-zga­łeś-światło-i nic-nie widzę-sercem
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Odejdź i znajdź sobie kogoś, kto cię tanio pochowa, a połowę kosztów biorę na siebie. -Klapka Jerome Jerome


odejdź-i-znajdź-sobie-kogoś-kto-ę-tanio-pochowa-a-połowę-kosztów-biorę-na-siebie
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Nie załamuj się... Nie spa­daj w ot­chłań... Znajdź to światło i za nim idź... -NightHuntress


nie-załamuj-ę-nie spa­daj-w ot­chłań-znajdź to światło-i za nim-idź
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Życie jest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związki... Znajdź ko­goś kto cię szczerze po­kocha i dob­rze przeleci:)  -skarb362


Życie-jest za krótkie-na kiep­ski-seks-i nie­szczęśli­we-związki-znajdź ko­goś-kto-ę-szczerze-po­kocha-i dob­rze-przeleci 
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Ustąp z drogi stadu. -Pittakos


Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Troski to połowa drogi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Drogi prowadzą zawsze do ludzi. -Antoine De Saint - Exupery


Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Wychodząc naprzeciw, nie tarasuj drogi. -Urszula Zybura


wychodząc-naprzeciw-nie-tarasuj-drogi
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść. -Iason Evangelu


w-mroku-wszystkie-drogi-prowadzą-w-przepaść
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne. -Eliza Orzeszkowa


ku-celom-pożądanym-wiodą-drogi-trudne
Te drogi Znajdź Ko­niku Cytaty: Drogi mi jest Platon, lecz droższa prawda. -Arystoteles


drogi-mi-jest-platon-lecz-droższa-prawda