Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty

Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło. -cala_ja


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Myśle­nie to gwa­ran­cja wpad­ki :D  -Mała Mi


myś­nie-to gwa­ran­cja-wpad­ki-d 
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Nie wpad­niesz w ta­rapa­ty, jeśli będziesz trzy­mał język za zębami. -Forrest Gump


nie-wpad­niesz-w ­rapa­ty-śli-będziesz-trzy­ł-język-za zębami
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Kto w błoto wpad­nie, ten suchy nie wstanie. -Samuel Adalberg


kto-w błoto-wpad­nie-ten-suchy-nie wstanie
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Żeg­lo­wanie na spo­koj­nych wo­dach nie oz­nacza, ze nie wpad­niesz na górę lodową. -Harlan Coben


Żeg­lo­wanie-na spo­koj­nych-wo­dach-nie oz­nacza-ze nie wpad­niesz-na górę-lodową
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Gdy czu­jesz, że skończyły ci się po­mysły, po pros­tu wpad­nij na jeszcze jeden. -John Whitmore


gdy-czu­jesz-że skończyły- ę-po­mysły-po pros­-wpad­nij-na jeszcze-jeden
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........ -Niusza


kocha­nek-w sza­fiepo­mysł-niegłupi-na­wet-w ra­zie-wpad­ki-  w co ę-ubrać-no-chy­ba-że to damska
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Mężczyz­na uważa że do­minuję w związku. A gdy się kłócą on za­pala pa­piero­sa a ona pi­je fi­liżankę zielo­nej her­ba­ty i rzu­ca wszys­tkim co wpad­nie w jej ręce. -loquentia


mężczyz­na-uważa-że do­minuję-w związku-a gdy ę-kłócą-on za­pala-pa­piero­-a ona-pi­-fi­liżankę-zielo­nej-her­ba­ty
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Bez­gra­niczna nieuf­ność nie wpad­nie w czy­jeś sidła zdra­dy, ale nie wyj­dzie też z włas­nych si­deł sa­mot­ności. Z cyk­lu po­wieści


bez­gra­niczna-nieuf­ność-nie wpad­nie-w czy­ś-sidła-zdra­dy-ale-nie wyj­dzie-też-z włas­nych-­deł-­­noś-z-cyk­lu-po­wieś
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Kra­kus Bo­hate­rem Narodowym Kra­kus chciał zos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym -  Jak na­leży przyłożył pis­to­let do głowy. W wyłuszcze­niu grand idei Po­cił się do niedzieli; Na łuszczycę głowy dos­tał ur­lop chorobowy. -awatar


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: rzu­cając mo­netę graj­ko­wi na ulicy za­nim wpad­nie w je­go kufer prze­ciąć mu­si kil­ka naszych woli zachwy­tu lub współczucia dob­ra ważniej­sze­go od skąpstwa i spo­conej dłoni  -Smurf007


rzu­cając-mo­netę-graj­ko­wi-na ulicy-za­nim-wpad­nie-w ­go-kufer-prze­ąć-mu­-kil­ka-naszych-woli-zachwy­-lub-współczucia-dob­ra
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy. -Stanisław Jerzy Lec


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Sięgaj po laur, ale nie z cudzej głowy. -Stanisław Jerzy Lec


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. -Tadeusz Kotarbiński


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. -Tadeusz Kotarbiński


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Dwóch półgłówków nie tworzy jednej głowy. -Krystyna Sylwestrzak


dwóch-półgłówków-nie-tworzy-jednej-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Klient ma zawsze rację, gdy nie zawraca głowy. -Anonim


klient-zawsze-rację-gdy-nie-zawraca-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Nie traćcie głowy! Życie chce was po niej pogłaskać! -Stanisław Jerzy Lec


nie-traćcie-głowy-Życie-chce-was-po-niej-pogłaskać