Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty

Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Większość ludzi używa głowy nie do myślenia lecz do potakiwania. -Evelyn Waugh


większość-ludzi-używa-głowy-nie-do-myślenia-lecz-do-potakiwania
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Jak sam so­bie pra­sujesz, to wo­da so­dowa do głowy ci nie uderzy. -Meryl Streep


jak-sam-so­bie-pra­sujesz-to wo­da-so­dowa-do głowy- nie uderzy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Nie chowaj głowy w piach, po czym cię będzie życie głaskać? -Elżbieta Grabosz


nie-chowaj-głowy-w-piach-po-czym-ę-będzie-życie-głaskać
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Od głowy do pięty. -Anonim


od-głowy-do-pięty
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy. -Stanisław Jerzy Lec


myśli-niektórych-ludzi-są-tak-płytkie-że-nie-ęgają-nawet-ich-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Wy­powiadać te­raz swo­je poglądy ma al­bo ja­ko przesłankę, al­bo ja­ko sku­tek to, że się nie ma głowy. -Karl Kraus


wy­powiadać-te­raz-swo­-poglądy- al­bo-ja­ko-przesłankę-al­bo-ja­ko-sku­tek-to-że ę-nie  głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Zawrót głowy od sukcesów. -Józef Stalin


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Gilotyna... prob­le­my z głowy. -Kapitan


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: I przyszło mi do głowy, że w życiu też nie po­winien się liczyć styl, tyl­ko barwa. -Krystyna Siesicka


i przyszło-mi do głowy-że w życiu-też-nie po­winien ę-liczyć-styl-tyl­ko-barwa
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: szko­da to zaw­ra­canie głowy  -wdech


szko­da-to-zaw­ra­canie-głowy 
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Pamiętajcie, drogie dziatki, nie żartować z ojca, matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy. -Tadeusz Żeleński - Boy


pamiętajcie-drogie-dziatki-nie-żartować-z-ojca-matki-bo-paraliż-postępowy-najzacniejsze-trafia-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Żaden mur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wy, więc naj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątać głowy. -Molier


Żaden-mur-nie ochro­-od ludzkiej-ob­mo­wy-więc-naj­­piej-tym-so­bie-nie zap­rząć-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy. -Tadeusz Żeleński - Boy


Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Skleroza jak młodość uderza do głowy. -Zofia Bystrzycka


skleroza-jak-młodość-uderza-do-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Na starość dopiero dowiadujesz się, że


na-starość-dopiero-dowiadujesz-ę-że-trzeba-było-dobrze-żyć-w-młodoś-nie-przychodzi-to-nawet-do-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty:


mÓj-pa­nie-złoty-wy­wiały-już-z głowy-wszys­tkie-głupoty-zos­ły-tyl­ko-wspomnienia-i-ro­gi-jelenia 
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Osoby o twarzach niesymetrycznych to często najtęższe głowy. -Georg Christoph Lichtenberg


osoby-o-twarzach-niesymetrycznych-to-często-najtęższe-głowy
Te­go Co mi do głowy Wpad­nie Cytaty: Są głowy, których się trzy­ma tyl­ko łupież. -Jan Czarny


są głowy-których ę-trzy­-tyl­ko-łupież