Te­go Właśnie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Te­go Właśnie Cytaty: Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać. -Fiodor Dostojewski
Te­go Właśnie Cytaty: Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść. -Dżem
czy-któryś-z-was-zrozumie-to-że-w-tym-właśnie-sens-w-tym-właśnie-sens-aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-i
Te­go Właśnie Cytaty: Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami. -Stanisław Leopold Brzozowski
Te­go Właśnie Cytaty: Mówisz że wa­si wyz­nawcy już nie palą in­nych, nie składają ludzi w ofie­rze, ale praw­dzi­wa wiara to właśnie oz­nacza, ro­zumiesz? Poświęcać włas­ne życie, dzień po dni, w płomieniach, poświad­czając jej praw­dzi­wość, działając dla niej, od­dychając jej is­totą. To właśnie religia. -Terry Pratchett
Te­go Właśnie Cytaty: Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją. -Marianna Acoforado
Te­go Właśnie Cytaty: Serce?! A to Polska właśnie. -Stanisław Wyspiański
Te­go Właśnie Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski
wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Te­go Właśnie Cytaty: Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. -Antoni Kępiński
smak-życia-to właśnie-umiejętność-przeżywania
Te­go Właśnie Cytaty: Zło to jest właśnie to, co popełniają inni. -Sidonie Gabrielle Colette
Te­go Właśnie Cytaty: Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności... -patt_
Te­go Właśnie Cytaty: Przysłowia sobie przeczą. I to jest właśnie mądrością ludową. -Stanisław Jerzy Lec
przysłowia-sobie-przeczą-i-to-jest-właśnie-mądrośą-ludową
Te­go Właśnie Cytaty: Najwyższą zaletą kobiety jest właśnie być kobietą. -Karol Libelt
najwyższą-zaletą-kobiety-jest-właśnie-być-kobietą
Te­go Właśnie Cytaty: I właśnie wte­dy nad­szedł czas by zmienić sny... -opuszczona
i właśnie-wte­dy-nad­szedł-czas-by zmienić-sny
Te­go Właśnie Cytaty: Miłość karmiona wspomnieniami bywa silniejsza od właśnie przeżywanej. -Waldemar Łysiak
miłość-karmiona-wspomnieniami-bywa-silniejsza-od-właśnie-przeżywanej
Te­go Właśnie Cytaty: Bo właśnie upodlenia ducha / Ugina wolnych szyję do łańcucha. -George Gordon Byron
bo-właśnie-upodlenia-ducha-ugina-wolnych-szyję-do-łańcucha
Te­go Właśnie Cytaty: Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka. -Borys Pasternak
człowiek-w-innych-ludziach-to-właśnie-jest-dusza-ludzka
Te­go Właśnie Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko
to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Te­go Właśnie Cytaty: Jeśli życie to podróż samolotem, to mi właśnie urwało skrzydła. -Scythe
jeśli-życie-to-podróż-samolotem-to-mi-właśnie-urwało-skrzydła
Te­go Właśnie Cytaty: Brakujące ogniwo między małpą a człowiekiem cywilizowanym, to właśnie jesteśmy my! -Konrad Lorenz
brakują-ogniwo-między-łpą-a-człowiekiem-cywilizowanym-to-właśnie-jesteśmy-my
Te­go Właśnie Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany
 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność
Te­go Właśnie Cytaty: Bywa i tak, że wyłamać zamek, to właśnie znaleźć odpowiedni klucz. -Zbigniew Waydyk
bywa-i-tak-że-wyłamać-zamek-to-właśnie-znaleźć-odpowiedni-klucz
Te­go Właśnie Cytaty: Wierność: zaleta tych, którzy mają właśnie zostać zdradzeni. -Ambrose Gwinett Bierce
wierność-zaleta-tych-którzy-mają-właśnie-zostać-zdradzeni
Te­go Właśnie Cytaty: Nic tak nie zbliża, jak właśnie jednoczesność smutku. -Zofia Nałkowska
nic-tak-nie-zbliża-jak-właśnie-jednoczesność-smutku
Te­go Właśnie Cytaty: W olbrzymiej większości wypadków życiem jest właśnie to, że żyć nie można. -Karol Irzykowski
w-olbrzymiej-większoś-wypadków-życiem-jest-właśnie-to-że-żyć-nie-można
Te­go Właśnie Cytaty: Niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem i te właśnie się cieszą największym uznaniem. -Jack London
niektóre-rodzaje-prawdy-są-kłamstwem-i-te-właśnie-ę-cieszą-największym-uznaniem
Te­go Właśnie Cytaty: Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń. -Adam Asnyk
jeśli-jakaś-dłoń-miejsce-w-drugiej-dłoni-to-właśnie-jest-przyjaźń
Te­go Właśnie Cytaty: Postanowienie powstrzymania się od postanowień samo jest właśnie pewnym postanowieniem. -Tadeusz Kotarbiński
postanowienie-powstrzymania-ę-od-postanowień-samo-jest-właśnie-pewnym-postanowieniem
Te­go Właśnie Cytaty: To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak. -Ernest Hemingway
to-właśnie-jest-moralność-rzeczy-które-później-budzą-w-nas-niesmak
Te­go Właśnie Cytaty: Mrówki tak się śpieszą, jak gdy­by właśnie za­myka­no sklepy. -Ramón Gómez de La Serna
mrówki-tak ę-śpieszą-jak gdy­by-właśnie-za­myka­no-sklepy
Te­go Właśnie Cytaty: Mieć świado­mość orła, a być wróblem - to właśnie jest tęsknota. -Ryszard Bukowski
mieć-świado­mość-orła-a być-wróblem- to właśnie-jest tęsknota
Te­go Właśnie Cytaty: Miłość jest ślepa; Właśnie dlatego ma tak wyczulony zmyśl dotyku. -Jayne Mansfield
miłość-jest-ślepa-właśnie-dlatego-tak-wyczulony-zmyśl-dotyku
Te­go Właśnie Cytaty: Braterstwo dwóch narodów to jest to właśnie, że będą razem przeciw trzeciemu. -Zofia Nałkowska
braterstwo-dwóch-narodów-to-jest-to-właśnie-że-będą-razem-przeciw-trzeciemu
Te­go Właśnie Cytaty: W tym właśnie pun­kcie język po­toczny re­zyg­nu­je i wychodzi na piwo. -P » Terry Pratchett » Kolor magii
Te­go Właśnie Cytaty: Mo­je la­to się właśnie za­kończyło. Nas­tała je­sień, która za­biera wszystko. -Breath
mo­-­to ę-właśnie-za­kończyło-nas­ła ­sień-która-za­biera-wszystko
Te­go Właśnie Cytaty: sie­dzisz na stacji ko­lej­ny po­ciąg odjechał po­jadę następnym następny właśnie ruszył trwa to już długo sam nie wiesz czy to miesiące czy lata czekasz na ten właściwy który sam nie wiesz ale czekasz być może w końcu nadjedzie może pojechałbyś o tym co właśnie staje wiatr by cię trochę orzeźwił może na in­nej stacji na in­nym peronie cze­ka cier­pli­wie twój pociąg no ruszaj bo tu­taj może docze­kasz się os­tatniego wagonu z tabliczką ko­niec trasy *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77