Też Epoka Wojen Cytaty

Też Epoka Wojen Cytaty: Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen. -George David LLoyd


Też Epoka Wojen Cytaty: Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi. -Ernst Junger


epoka-humanitaryzmu-to-epoka-w-której-ludzie-stali-ę-rzadsi
Też Epoka Wojen Cytaty: Epoka diabłów-indywidualistów należy do przeszłości. Piekło też działa na zasadzie kolektywu. -Zbigniew Waydyk


epoka-diabłów-indywidualistów-należy-do-przeszłoś-piekło-też-działa-na-zasadzie-kolektywu
Też Epoka Wojen Cytaty: Unikać wojen - kanału wszelkich nieprawości. -Savinien Cyrano De Bergerac


Też Epoka Wojen Cytaty: Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną. -Enoch Powell


historia-pełna-jest-wojen-o-których-każdy-wiedział-że-nie-wybuchną
Też Epoka Wojen Cytaty: Każda epoka ma swoich judaszów . -Anonim


każda-epoka-swoich-judaszów
Też Epoka Wojen Cytaty: Każda epoka ma własny obraz perwersji. -Anonim


każda-epoka-własny-obraz-perwersji
Też Epoka Wojen Cytaty: Nasza epoka jest parodią wszystkich poprzednich. -Anonim


nasza-epoka-jest-parodią-wszystkich-poprzednich
Też Epoka Wojen Cytaty: Zwal­czaj­my non­sensy niez­godne z epoką. -Wiesław Brudziński


zwal­czaj­my-non­sensy-niez­godne-z epoką
Też Epoka Wojen Cytaty: Nowa epoka nie chce zeszłego natchnienia. -Cyprian Kamil Norwid


Też Epoka Wojen Cytaty: Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend. -Krystyna Sylwestrzak


każda-nowa-epoka-wnosi-erratę-do-starych-legend
Też Epoka Wojen Cytaty: Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. -Adam Asnyk


każda-epoka-swe-własne-cele-i-zapomina-o-wczorajszych-snach
Też Epoka Wojen Cytaty: Kto bywa wychowywany dla epoki, jest gorszy niż epoka. -Jean Paul


kto-bywa-wychowywany-dla-epoki-jest-gorszy-ż-epoka
Też Epoka Wojen Cytaty: Wtedy dłoń twą wziąłem w dłonie moje, w oczach naszych wieczny blask zaświecił i przez świat obłąkany od wojen szliśmy razem jak dwoje dzieci. -Konstanty Ildefons Gałczyński


wtedy-dłoń-twą-wziąłem-w-dłonie-moje-w-oczach-naszych-wieczny-blask-zaświecił-i-przez-świat-obłąkany-od-wojen-szliśmy-razem-jak-dwoje
Też Epoka Wojen Cytaty: Kiedy ko­bieta zmienia ko­lor włosów to znak, że zaczy­na się dla niej no­wa epoka. -Olga Tokarczuk


kiedy-ko­bieta-zmienia-ko­lor-włosów-to znak-że zaczy­na ę-dla-niej-no­wa-epoka
Też Epoka Wojen Cytaty: Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd. -Albert Einstein


cóż-za-smutna-epoka-w-której-łatwiej-jest-rozbić-atom-ż-zniszczyć-przesąd
Też Epoka Wojen Cytaty: Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym. -Winston Churchill


nigdy-w-dziejach-wojen-tak-liczni-nie-zawdzięczali-tak-wiele-tak-nielicznym
Też Epoka Wojen Cytaty: Smutna jest epoka, kiedy w życiu publicznym uczciwe zwie się naiwnym, a szczere głupim. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


smutna-jest-epoka-kiedy-w-życiu-publicznym-uczciwe-zwie-ę-naiwnym-a-szczere-głupim