Też Stanowi Jego Cytaty

Też Stanowi Jego Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
Też Stanowi Jego Cytaty: Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga. -Jan Paweł II


miłość-jest-tym-co-stanowi-o-doskonałoś-moralnej-człowieka-jego-podobieństwie-do-boga
Też Stanowi Jego Cytaty: Artysta to człowiek, którego bardzo łatwo zrazić, gdyż wciąż jest poddawany krytycznej ocenie, a jego praca stanowi dużą część niego samego. -Liv Ullman


artysta-to-człowiek-którego-bardzo-łatwo-zrazić-gdyż-wciąż-jest-poddawany-krytycznej-ocenie-a-jego-praca-stanowi-żą-część-niego-samego
Też Stanowi Jego Cytaty: Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci. -Anatol France


miłość-jest-chorobą-zaraźliwą-nikt-nie-wie-kiedy-jego-też-chwyci
Też Stanowi Jego Cytaty: Oceanowi nie sposób dolać więcej wody aniżeli posiada, jak też coś odjąć z jego zawartości. -Czuang-Cy


oceanowi-nie-sposób-dolać-więcej-wody-aniżeli-posiada-jak-też-coś-odjąć-z-jego-zawartoś
Też Stanowi Jego Cytaty: Miłość to najwyższy stopień egoizmu. Kochamy nie tylko naszego partnera, ale też jego zdolność kochania nas. -Gabriel Laub


miłość-to-najwyższy-stopień-egoizmu-kochamy-nie-tylko-naszego-partnera-ale-też-jego-zdolność-kochania-nas
Też Stanowi Jego Cytaty: -,, Zdep­tałam mrówkę ! '' -,, to nic , mrówek jest dużo'' - ,, tak , ludzi też '' - Ksan­dra Wy­cięcie ka­wałek roz­mo­wy z mo­jego dnia ; D  -Ksandra


zdep­łam-mrówkę- ''-to nic- mrówek-jest żo''- tak- ludzi-też-'' - ksan­dra-wy­ęcie-ka­wałek-roz­mo­wy-z mo­jego-dnia
Też Stanowi Jego Cytaty: Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu. -Michel Foucault


człowiek-jest-odkryciem-niedawnym-jak-wykaziije-bez-trudnoś-archeologia-naszego-myślenia-wykazuje-też-ona-możliwość-jego-rychłego-kresu
Też Stanowi Jego Cytaty: Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. -Artur Schopenhauer


lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
Też Stanowi Jego Cytaty: Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania:


Też Stanowi Jego Cytaty: Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II


miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Też Stanowi Jego Cytaty: Tylko matka może oglądać z takim samym przejęciem proces wchłaniania, trawienia i pierwszą kupkę swojego dziecka, co jego świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, czy też pismo powiadamiające o przyznaniu mu nagrody Nobla. -Halina Auderska


Też Stanowi Jego Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Też Stanowi Jego Cytaty: W ustroju Rzymu podziwu godne było takie jego ukształtowanie od zarania, że dzięki usposobieniu ludu czy też dzięki sile senatu lub autorytetowi niektórych sędziów - wszelkie nadużycie władzy zawsze mogło być ukrócone. -Montesquieu


Też Stanowi Jego Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles


to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Też Stanowi Jego Cytaty: W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie. -Stanisław Przybyszewski


Też Stanowi Jego Cytaty: Garb stanowi idealną podstawę idei. -Gunter Grass


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
Też Stanowi Jego Cytaty: W polityce głupota nie stanowi przeszkody. -Napoleon Bonaparte


w-polityce-głupota-nie-stanowi-przeszkody