Też Stanowi Cytaty

Też Stanowi Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Też Stanowi Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles


to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Też Stanowi Cytaty: W polityce głupota nie stanowi przeszkody. -Napoleon Bonaparte


w-polityce-głupota-nie-stanowi-przeszkody
Też Stanowi Cytaty: Garb stanowi idealną podstawę idei. -Gunter Grass


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
Też Stanowi Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel


kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Też Stanowi Cytaty: Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą. -Anonim


największe-zagrożenie-na-polu-walki-stanowi-oficer-z-mapą
Też Stanowi Cytaty: Solidarność zainteresowań jeszcze nie stanowi solidarności postępowania. -Antoni Makarenko


solidarność-zainteresowań-jeszcze-nie-stanowi-solidarnoś-postępowania
Też Stanowi Cytaty: Lwia grzywa stanowi kapitalny kamuflaż za jączej osobowości. -Zbigniew Waydyk


lwia-grzywa-stanowi-kapitalny-kamuflaż-za-jączej-osobowoś
Też Stanowi Cytaty: Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. -Fryderyk Engels


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
Też Stanowi Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
Też Stanowi Cytaty: Nasz mały świat stanowi podręcznik opisujący cały wszechświat. -Ellen G. White


nasz-ły-świat-stanowi-podręcznik-opisujący-cały-wszechświat
Też Stanowi Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
Też Stanowi Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier


wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
Też Stanowi Cytaty: Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii. -Jack London


największy-bodaj-urok-włóczęgowskiego-życia-stanowi-zupełny-brak-monotonii
Też Stanowi Cytaty: Dla wielu ludzi utrudnianie sobie życia stanowi jakiś ulubiony sport. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


dla-wielu-ludzi-utrudnianie-sobie-życia-stanowi-jakiś-ulubiony-sport
Też Stanowi Cytaty: Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga. -Jan Paweł II


miłość-jest-tym-co-stanowi-o-doskonałoś-moralnej-człowieka-jego-podobieństwie-do-boga
Też Stanowi Cytaty: W kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością. -Montesquieu


w-kraju-gdzie-miłość-stanowi-najważniejszą-sprawę-zazdrość-jest-największą-namiętnośą
Też Stanowi Cytaty: Kobiety tak trudne są do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły. -Vittorio De Sica


kobiety-tak-trudne-są-do-przejrzenia-ponieważ-każda-z-nich-stanowi-wyjątek-od-reguły