Tego Przez Cytaty

Tego Przez Cytaty: Położyć nadzieję w Bogu, zawierzyć Mu, oznacza to wybrać drogę trudną, wiodącą do tego, co miłe i bliskie, przez ciemność i opuszczenie, przez odarcie z tego, co własne. -Janusz Stanisław Pasierb


położyć-nadzieję-w-bogu-zawierzyć-mu-oznacza-to-wybrać-drogę-trudną-wiodącą-do-tego-co-miłe-i-bliskie-przez-ciemność-i-opuszczenie-przez
Tego Przez Cytaty: Zawsze szkoda szczęścia które możnaby z łatwością przeżyć, a które ucieka przez głupi zbieg okoliczności. Gdyby ludzie wiedzieli, ile marnuje się tego towaru przez byle co, przez niewypowiedziane słowa, albo jedno słowo za dużo, obojętne spojrzenie, zły dowcip, niepodaną w porę rękę - toby się bardzo zdziwili. -Ewa Szumańska


Tego Przez Cytaty: Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne. -Winston Churchill


Tego Przez Cytaty: Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . . -Cyprian Kamil Norwid


Tego Przez Cytaty: Istnieje wiele sposobów i rodzajów powołania, sedno jednak i sens tego przeżycia są zawsze jednakie: dusza zostaje przez nie zbudzona, odmieniona, a siły jej wzmożone wskutek tego, iż oto zamiast marzeń i przeczuć wewnętrznych pojawia się nagle zew z zewnątrz, ingeruje w nie fragment rzeczywistości. -Herman Hesse


Tego Przez Cytaty: Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka, czy władza w stadzie? Tysiące istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. . . Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. . . Ale ty, Jonathanie, nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiąc istnień, aby dotrzeć do tego. -


Tego Przez Cytaty: Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi. -George Bernard Shaw


szczęście-przez-całe-życie-nikt-by-tego-nie-mógł-znieść-to-byłoby-piekło-na-ziemi
Tego Przez Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid


Tego Przez Cytaty: Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia. -Jacques Leclercq


największą-umiejętnośą-życia-i-najrzadszą-jest-uznanie-tego-kim-jesteśmy-robienie-tego-co-umiemy-i-tylko-tego-i-znalezienie-w-tym
Tego Przez Cytaty: Pra­wie każdy jest nie­szczężli­wy przez pracę dla­tego wy­konu­jemy ją za pieniądze. -Angel Des Penseurs


pra­wie-każdy-jest nie­szczężli­wy-przez-pracę-dla­tego-wy­konu­jemy-ją za pieniądze
Tego Przez Cytaty: Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno. -Benjamin Franklin


głód-nie na­wie­dza-nig­dy-do­mu-pra­cowi­tego-człowieka-zagląda-doń-tyl­ko-przez-okno
Tego Przez Cytaty: Jeśli ktoś urodzi się duchowym analfabetą, nie zmieni tego żadna napisana przez niego książka. -Urszula Kozioł


jeśli-ktoś-urodzi-ę-duchowym-analfabetą-nie-zmieni-tego-żadna-napisana-przez-niego-książka
Tego Przez Cytaty: Ufam Bo­gu i on mu­si o tym wie­dzieć, dla­tego nie dbam o po­zory wy­myślo­ne przez ludzi na ich włas­ny użytek. -Rembrandt Harmenszoon van Rijn


ufam-bo­gu-i on mu­-o tym-wie­dzieć-dla­tego-nie dbam-o po­zory-wy­myślo­ne-przez-ludzi-na ich-włas­ny-użytek
Tego Przez Cytaty: Ustrój, jaki nami rządzi, to połączenie starej nomenklatury, rekinów finansjery, fałszywych demokratów i KGB. Tego nie mogę nazwać demokracją – to wstrętna, nie mająca precedensu w historii hybryda, o której nie wiadomo, w jakim kierunku będzie sie rozwijać... [ale] jeśli ten sojusz zwycięży, będą nas eksploatować nie przez 70, ale przez 170 lat. -Aleksander Sołżenicyn


Tego Przez Cytaty: Starzejący się mężczyzna zabiera się do tego, co niegdyś robił przez całą noc. -Anonim


starzejący-ę-mężczyzna-zabiera-ę-do-tego-co-niegdyś-robił-przez-całą-noc
Tego Przez Cytaty: Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje zawsze. -A. E. Gunther


konserwatyzm-nie-jest-przywracaniem-tego-co-było-ani-trzymaniem-ę-tego-co-jest-lecz-życiem-z-tego-co-obowiązuje-zawsze
Tego Przez Cytaty: Mesjanizm jest wiarą w rychłe ziemskie zbawienie ludzkości, dokonane za sprawą jednostki lub zbiorowości powołanych przez Boga do tego celu. -Stanisław Pieróg


mesjanizm-jest-wiarą-w-rychłe-ziemskie-zbawienie-ludzkoś-dokonane-za-sprawą-jednostki-lub-zbiorowoś-powołanych-przez-boga-do-tego-celu
Tego Przez Cytaty: Jest to coś dalekiego, tak bardzo lekkiego, że gdy myśl tego dotknie, to już ciałem czyni Linię ograniczoną przez niebieskie morze -Guillaume Apollinaire


jest-to-coś-dalekiego-tak-bardzo-lekkiego-że-gdy-myśl-tego-dotknie-to-już-ciałem-czyni-linię-ograniczoną-przez-niebieskie-morze