Tej Zmiany Cytaty

Tej Zmiany Cytaty: Kiedy zastąpisz negatywne myślenie pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany. -Willie Nelson


kiedy-zastąpisz-negatywne-myślenie-pozytywnym-zaczniesz-zauważać-pozytywne-skutki-tej-zmiany
Tej Zmiany Cytaty: Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym, ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany. Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;)  -Efemeryda60


mężczyz­no-śli-tęsknisz-za piękniej­szym-ciekaw­szym-i ko­loro­wym-światem-to znak-że nad­szedł-czas-na zmiany-zmiany-siebie
Tej Zmiany Cytaty: Próba zmiany nic nie zmienia. -John Douglas Cockcroft


Tej Zmiany Cytaty: Nie należy zabijać dla zmiany pościeli. -Henryk Sienkiewicz


Tej Zmiany Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski


Tej Zmiany Cytaty: Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. -Heraklit z Efezu


wszystko-ę-zmienia-z-wyjątkiem-samego-prawa-zmiany
Tej Zmiany Cytaty: Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. -Heraklit z Efezu


wszys­tko ę-zmienia-z wyjątkiem-­mego-pra­wa-zmiany
Tej Zmiany Cytaty: Niemal wszys­tkie


niemal-wszys­tkie-zmiany-włas­ne-pod­szy­te-są egoizmem
Tej Zmiany Cytaty: To wynalazek druku spowodował owe zmiany: dawniej szanowano ludzi, a teraz książki. -Charles Louis Montesquieu


to-wynalazek-druku-spowodował-owe-zmiany-dawniej-szanowano-ludzi-a-teraz-książki
Tej Zmiany Cytaty: Zmiany (świadomości) wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin


zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Tej Zmiany Cytaty: Zmiany [świadomości] wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin


zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Tej Zmiany Cytaty: Tej no­cy zro­zumiałem, dlacze­go mój oj­ciec pił, gdy umarła ma­ma. Wódka była tej no­cy jak tlen. Zno­wu można było oddychać. -Janusz Leon Wiśniewski


tej-no­cy-zro­zumiałem-dlacze­go-mój-oj­ciec-pił-gdy-umarła-­-wódka była-tej no­cy-jak tlen-zno­wu można-było-oddychać
Tej Zmiany Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black


zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Tej Zmiany Cytaty: Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu. -Witold Gombrowicz


szalenie-łatwo-zerwać-łączność-z-człowiekiem-jest-to-przede-wszystkim-kwestia-zmiany-tonu
Tej Zmiany Cytaty: Zmiany... Czy zmu­siłbyś morze do po­zos­ta­nia w bez­ruchu, by ura­tować jedną falę?  -Krio


zmiany-czy-zmu­łbyś-morze-do po­zos­­nia-w bez­ruchu-by ura­tować-jedną-falę 
Tej Zmiany Cytaty: Od­liczam sekundy Nim na Twym ciele Spocznie je­go dotyk Pok­ry­je Cię trąd Które­go po raz kolejny Nie uleczy już mo­ja miłość Dłonie, które niosły Aniel­ską błogość Parzą jak ogień Jak­bym czuł Je­go dotyk A jes­tem he­tero A na Twej skórze Zos­tał ślad perfum Tej z dzien­nej zmiany Tra­cisz szacunek Do siebie samej Nie jes­teś już sobą Trójkąty, czworokąty Wpi­sane w koło uczuć A ja jes­tem półprostą Bez figury Która bieg­nie dalej Szu­kałem kropki By zbu­dować Wspólny odcinek   -szpiek


Tej Zmiany Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski


zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Tej Zmiany Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski


zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka