Tej sprawy Cytaty

Tej sprawy Cytaty: Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wartości tej sprawy. -Henryk Elzenberg


wartość-walki-tkwi-nie-w-szansach-zwycięstwa-sprawy-w-imię-której-ę-ją-podjęło-ale-w-wartoś-tej-sprawy
Tej sprawy Cytaty: Dla tej sprawy jestem gotowy umrzeć. Ale, moi przyjaciele... Nie ma takiej sprawy, dla której byłbym gotowy zabić. -Mahatma Gandhi


dla-tej-sprawy-jestem-gotowy-umrzeć-ale-moi-przyjaciele-nie-takiej-sprawy-dla-której-byłbym-gotowy-zabić
Tej sprawy Cytaty: To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy. -Eurypides


to-nie-sprawy-niepokoją-ludzi-lecz-poglądy-na-te-sprawy
Tej sprawy Cytaty: War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg


war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
Tej sprawy Cytaty: Im lekkomyślniej traktuje mężczyzna miłość, tym łatwiej jej podlega, a potem nawet w niej się zatraca. Lekkomyślne bowiem podejście do tej nader patogenicznej sprawy zmniejsza odporność psychiczną, co pociąga za sobą łatwość kompletnego zauroczenia miłosnego. -Michał Choromański


Tej sprawy Cytaty: Idealiści to ludzie, którzy się dla jakiejś sprawy zapalają. Ideologowie to ludzie, którzy dla jakiejś sprawy ochłodli. -Ignazio Silone


idealiś-to-ludzie-którzy-ę-dla-jakiejś-sprawy-zapalają-ideologowie-to-ludzie-którzy-dla-jakiejś-sprawy-ochłodli
Tej sprawy Cytaty: Tej no­cy zro­zumiałem, dlacze­go mój oj­ciec pił, gdy umarła ma­ma. Wódka była tej no­cy jak tlen. Zno­wu można było oddychać. -Janusz Leon Wiśniewski


tej-no­cy-zro­zumiałem-dlacze­go-mój-oj­ciec-pił-gdy-umarła-­-wódka była-tej no­cy-jak tlen-zno­wu można-było-oddychać
Tej sprawy Cytaty: Miłość naprawia wypaczone sprawy. -Katarzyna Św


miłość-naprawia-wypaczone-sprawy
Tej sprawy Cytaty: Sprawy prywatne powinny ustępować społecznym. -Pliniusz Młodszy


sprawy-prywatne-powinny-ustępować-społecznym
Tej sprawy Cytaty: Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy. -Wolter


tylko-szarlatani-są-pewni-swojej-sprawy
Tej sprawy Cytaty: To nie niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy. -Eurypides


to-nie-niepokoją-ludzi-lecz-poglądy-na-te-sprawy
Tej sprawy Cytaty: Miłość czyni zajmującymi zwykłe, codzienne sprawy. -Halina Rodzińska


miłość-czyni-zajmującymi-zwykłe-codzienne-sprawy
Tej sprawy Cytaty: Trafiłeś w sedno sprawy. Dotknąłeś igłą rzeczy. -Anonim


trafiłeś-w-sedno-sprawy-dotknąłeś-igłą-rzeczy
Tej sprawy Cytaty: Wzgardzeniem osoby dobre sprawy bywają w pogardzie. -Andrzej Maksymilian Fredro


Tej sprawy Cytaty: Nie stawiaj sprawy na ostrzu noża, bo możesz ją zarżnąć. -Anonim


nie-stawiaj-sprawy-na-ostrzu-noża-bo-możesz-ją-zarżnąć
Tej sprawy Cytaty: Początek od Jowisza - zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej. -Anonim


początek-od-jowisza-zaczynać-od-osoby-lub-sprawy-najważniejszej
Tej sprawy Cytaty: Tyl­ko szar­la­tani są pew­ni swo­jej sprawy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Tej sprawy Cytaty: Sprawy nie układają się same. Pomagamy im my lub przypadek. -Stefan Pacek


sprawy-nie-układają-ę-same-pomagamy-im-my-lub-przypadek