Tej Cytaty

Tej Cytaty: wyhodowałem ob­raz tej czarownicy szok w Magdalence  -Cykam


wyhodowałem-ob­raz-tej czarownicy-szok-w magdalence 
Tej Cytaty: Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia. -Władysław Stanisław Reymont


Tej Cytaty: Skromność wypełza z tej samej dziury co próżność. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Tej Cytaty: Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy. -Karl Kraus


do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
Tej Cytaty: Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony Uli­ce mok­re od łez przyz­wyczaiły się do sza­rości nieba w Twych oczach Ludzie wciąż myśle­li o tym co za na­mi A ja kryłam się we wzroku za­myślo­ne­go słowika za­du­ma­ne­go nad umiera­niem je­sien­ne­go ko­lo­ru drzew A ja kryłam się w na­gości drzew, które swym smutkiem Przy­niosły wspomnienia Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony A we mnie kwitnął ogród Twej miłości... -fleurdelice


Tej Cytaty: Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. -Jan Twardowski


boję-ę-twojej-miłoś-tej-najprawdziwszej-i-innej
Tej Cytaty: Nig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tej skórki. -Horacy


nig­dy-nie odpędzisz-psa-od tłus­tej-skórki
Tej Cytaty: W tej szczęśliwości, ma swo­je is­tnienie- cierpienie. Piekiel­ne niebo. -cytlopka


w tej szczęśliwoś-swo­-is­tnienie-cierpienie-piekiel­ne-niebo
Tej Cytaty: Niepo­dob­na wejść dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki. -Heraklit z Efezu


niepo­dob­na-wejść-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rzeki
Tej Cytaty: Kobiety są bielusieńkim cukrem w tej gorzkiej kawie życia. -Jaroslav Seifert


kobiety-są-bielusieńkim-cukrem-w-tej-gorzkiej-kawie-życia
Tej Cytaty: W tej Polsce nigdy ładu, ale najmniej teraz. -Aleksander Fredro


w-tej-polsce-nigdy-ładu-ale-najmniej-teraz
Tej Cytaty: Ostatecznie wszyscy, prócz mnie, na tej emigracji są szpiclami. -Stanisław Cat - Mackiewicz


Tej Cytaty: Pe­gazie, dość tej tortury Ja mam próbne matury!  -SirNobody


pe­gazie-dość-tej tortury-ja-mam-próbne-matury 
Tej Cytaty: Samotność na pustkowiu od tej w tłumie różni się ciszą. -Stanisław Gołąb


samotność-na-pustkowiu-od-tej-w-tłumie-róż-ę-ciszą
Tej Cytaty: Śmierć i życie - to tylko orzełek i reszka tej samej monety. -Marierose Fuchs


Śmierć-i-życie-to-tylko-orzełek-i-reszka-tej-samej-monety
Tej Cytaty: Po zbi­tej sol­niczce nie za­miata się cukru. -dark smurf


po zbi­tej-sol­niczce-nie za­miata ę-cukru
Tej Cytaty: Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość. -Simone Weil


przyszłość-jest ule­piona-z tej ­mej-gli­ny-co teraźniejszość
Tej Cytaty: Nie widzę innego krańca tej niewoli, niż grób. -Anonim


nie-widzę-innego-krańca-tej-niewoli-ż-grób