Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim
kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Śmierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko mniemanie, ze jest straszna, jest straszne. -Epiktet z Hierapolis
Śmierć-sama-w-sobie-nie-jest-straszna-lecz-tylko-mniemanie-ze-jest-straszna-jest-straszne
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nie stwierdzisz jak głęboka jest kałuża, dopóki w nią nie wdepniesz. -Prawo Millera
nie-stwierdzisz-jak-głęboka-jest-kałuża-dopóki-w-ą-nie-wdepniesz
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kałuża jest bar­dzo po­dob­na do oceanu, brak jej tyl­ko je­go rozmiaru. -Koźma Prutkow
kałuża-jest bar­dzo-po­dob­na-do oceanu-brak-jej-tyl­ko-­go-rozmiaru
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier
kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim
ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Zanadto dziwimy się temu, co widujemy rzadko, zbyt mało temu, co widujemy codziennie. -Stephanie - Felicite De Genlis
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France
jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa. -Sylvia Plath
dos­ko­nałość-jest straszna-nie  potomstwa
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Jaka to straszna rzecz życie. -Borys Pasternak
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Chaos jest straszną parodią bazującą na równości wszystkich! W chaosie nie posiada się własnego oblicza! -Gertrud von Le Fort
chaos-jest-straszną-parodią-bazującą-na-równoś-wszystkich-w-chaosie-nie-posiada-ę-własnego-oblicza
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana. -Benjamin Constant
straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Speszo­ny diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć. -John Milton
speszo­ny-diabeł-stał-i czuł-jak straszna-jest dobroć
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś. -kate-em
jak-lam­pa-bez-żarówki-jak kałuża-bez-wo­dy-jak pi­lot-bez-ba­terii-to właśnie-tak-czu­ ę-od kąd-odszedłeś
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się niż ciało. -Anonim
straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-ż-ciało
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się życiem niż ciało. -Marek Aureliusz
straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-życiem-ż-ciało
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszna ta miłość dro­gi Trys­tianie porówny­wal­na z ty­siącem szty­letów w ser­ce wbitych. -Lynx71
straszna- miłość-dro­gi-trys­tianie-porówny­wal­na-z ty­ącem-szty­letów-w ser­-wbitych
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością. -Władysław Stanisław Reymont
nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:
kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga, ogar­nia mnie, prze­nika mnie. -Ryszard Riedel
sa­­ność-to ­ka-straszna-trwo­ga-ogar­nia-mnie-prze­nika-mnie
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna. -Jalu Kurek
Śmierć-jest lek­ka-tyl­ko chwi­-przed-zgo­nem-jest straszna
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Oczy wy­konały niebez­pie­czny ma­newr. Zam­ru­gały i uk­ryły się pod po­wieka­mi. Jak­by ciążyła na nich straszna tajemnica. -Barbara Kosmowska
oczy-wy­konały-niebez­pie­czny-­newr-zam­ru­gały i uk­ryły ę-pod-po­wieka­mi-jak­by ążyła-na nich-straszna-tajemnica
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. -Henri Bergson
cierpienie-jest-rzeczywistośą-straszną-i-czymś-nieznośnym-jest-taki-optymizm-który-zło-definiuje-a-priori-jako-mniejsze-dobro
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych. -Klementyna Hoffmanowa
myśl-o-śmierci-jest-smutna-dla-słabych-straszna-dla-złych-ale-słodka-dla-cnotliwych-i-nieszczęśliwych
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Żył raz Ju­lek w mieście An­cient Rome i miał straszną chudzinę za żonę. Na ślu­bie przez wrogów pot­knął się na progu i rzekł: Kości zos­tały rzucone... -Radziem
Żył-raz-ju­lek-w mieście-an­cient-rome-i-miał-straszną-chudzinę-za żonę-na-ślu­bie-przez-wrogów-pot­knął ę-na progu-i-rzekł
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę. -Elias Canetti
nigdy-nie-wierz-temu-kto-zawsze-mówi-prawdę
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kobieta oddaje się tylko temu, którego nie kocha. -Michał Choromański
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire
nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire
nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. -Jan Twardowski
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić. -Kartezjusz
należy-wierzyć-jedynie-temu-cośmy-doskonale-poznali-i-w-co-nie-można-wątpić
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Łatwiej głosić czystość temu, kto ani razu nie spał z kobietą. -Antoni Czechow
Łatwiej-głosić-czystość-temu-kto-ani-razu-nie-spał-z-kobietą
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Temu, kto ofiarował ci kroplę wody, zapłać nie wysychającym nigdy źródełkiem. -Denis Diderot
temu-kto-ofiarował-kroplę-wody-zapłać-nie-wysychającym-nigdy-źródełkiem
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kochać - dawać szczęście temu, kogo się kocha, a nie sobie samemu. -Aleksander Dumas Jr
kochać-dawać-szczęście-temu-kogo-ę-kocha-a-nie-sobie-samemu
Temu Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kto nic nie umie, temu i pomylić się nie można. -Menander
kto-nic-nie-umie-temu-i-pomylić-ę-nie-można