Temu Najpierw Odbiera Cytaty

Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles


kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem. -Anne Louise Stael - Holstein


miłość-jest-dzieckiem-wiecznoś-odbiera-wspomnienia-o-początku-i-odbiera-strach-przed-końcem
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą. -Arystoteles


Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier


kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim


ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France


jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Zanadto dziwimy się temu, co widujemy rzadko, zbyt mało temu, co widujemy codziennie. -Stephanie - Felicite De Genlis


Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera. -Seneka


przeciwność-uczy-rozsądku-dobrobyt-go-odbiera
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Często smak życia odbiera apetyt. -Aldous Huxley


często-smak-życia-odbiera-apetyt
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Mężczyzna żonaty traci głos - żona mu go odbiera. -Wojciech Bogusławski


Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Pamiętaj, że minuta gniewu odbiera ci sześćdziesiąt sekund szczęścia. -H. Jackson Brown


pamiętaj-że-minuta-gniewu-odbiera-sześćdziesiąt-sekund-szczęścia
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Ko­go bóg chce zgu­bić, te­mu wpierw ro­zum odbiera. -Sofokles


ko­go-bóg-chce-zgu­bić-te­mu-wpierw-ro­zum-odbiera
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Niepowodzenie przywraca ludziom wszelkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera. -Eugene Delacroix


niepowodzenie-przywraca-ludziom-wszelkie-cnoty-jakie-pomyślność-im-odbiera
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera. -Eugene Delacroix


niepowodzenie-przywraca-ludziom-wszystkie-cnoty-jakie-pomyślność-im-odbiera
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Cza­sem by­wa tak Że za­miast ciepło dawać Piec nam je odbiera  -Taiyono Kudarashi


cza­sem-by­wa-tak-Że-za­miast-ciepło-dawać-piec-nam- odbiera 
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Życie miłość umniejsza, znieważa, odbiera, śmierć ocala na zawsze i teraz. -Jan Twardowski


Życie-miłość-umniejsza-znieważa-odbiera-śmierć-ocala-na-zawsze-i-teraz
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Nie należy nigdy myśleć o mądrych materiach; wszystko co mądre a uczone odbiera zawsze apetyt. -Antoni Czechow


nie-należy-nigdy-myść-o-mądrych-materiach-wszystko-co-mądre-a-uczone-odbiera-zawsze-apetyt
Temu Najpierw Odbiera Cytaty: Co dzień godzina ranna odradza mnie


co-dzień-godzina-ranna-odradza-mnie-hosanna-a-wieczór-śmierci-brat-co-noc-odbiera-mi-świat