Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty

Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść. -Konfucjusz


kto-trzęsie-drzewem-prawdy-temu-padają-na-głowę-obelgi-i-nienawiść
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji. -Anonim


obelgi-są-racjami-tych-którzy-nie-mają-racji
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Lepiej przemilczeć obelgi niż zwyciężać je odpowiadając na nie. -Anonim


lepiej-przemilczeć-obelgi-ż-zwyciężać-odpowiadając-na-nie
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ


chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim


ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier


kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France


jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Zanadto dziwimy się temu, co widujemy rzadko, zbyt mało temu, co widujemy codziennie. -Stephanie - Felicite De Genlis


Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Niektórzy padają na pomysł z takim impetem, że rozbijają go w puch. -Anonim


niektórzy-padają-na-pomysł-z-takim-impetem-że-rozbijają-go-w-puch
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Bomby padają wprawdzie na Wietnam, ale są tragedią Ameryki. -Jane Fonda


bomby-padają-wprawdzie-na-wietnam-ale-są-tragedią-ameryki
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść. -Kartezjusz


bardzo-powinny-być-nam-podejrzane-sądy-przyjaciół-kiedy-padają-na-naszą-korzyść
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Je­dyny pożytek z prog­nostyków giełdo­wych po­lega na tym, że na ich tle dob­rze wy­padają wróżbici. -Warren Buffett


je­dyny-pożytek-z prog­nostyków-giełdo­wych-po­lega-na tym-że na ich-tle-dob­rze-wy­padają-wróżbici
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Nie lubię sprawiedliwych, którzy nie padają, nie potykają się. Ich cnota jest martwa i mało warta. Nie poznali piękna życia. -Borys Pasternak


nie-lubię-sprawiedliwych-którzy-nie-padają-nie-potykają-ę-ich-cnota-jest-martwa-i-ło-warta-nie-poznali-piękna-życia
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce. -Gertruda Stein


piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać. -Ewa Szumańska


Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: U stóp tyrana mędrcy tracą głowę. -Zbigniew Waydyk


u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Kto głową ro­bi, na głowę umierać musi. -Wolfgang Pauli


kto-głową-ro­bi-na głowę-umierać-musi
Temu Padają Na Głowę Obelgi Cytaty: Półgłówki zwykle najwyżej głowę podnoszą. -Eliza Orzeszkowa


półgłówki-zwykle-najwyżej-głowę-podnoszą