Temu Cytaty

Temu Cytaty: Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier


kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Temu Cytaty: Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim


ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Temu Cytaty: Zanadto dziwimy się temu, co widujemy rzadko, zbyt mało temu, co widujemy codziennie. -Stephanie - Felicite De Genlis


Temu Cytaty: Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France


jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Temu Cytaty: Biada temu, o kim mówią za wiele. -Denis Diderot


Temu Cytaty: Kto ma chleb, temu jeszcze dają. -Anonim


kto-chleb-temu-jeszcze-dają
Temu Cytaty: Miło jest szaleć, kiedy czas po temu. -Jan Kochanowski


Temu Cytaty: Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim


kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
Temu Cytaty: Kto rano wstaje temu się źle zdaje. -Joyce James


Temu Cytaty: Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza. -Wiktor Hugo


kto-daje-biednym-temu-bóg-chętnie-pożycza
Temu Cytaty: Wszystko przychodzi na czas temu, który potrafi czekać. -Francois Rabelais


wszystko-przychodzi-na-czas-temu-który-potrafi-czekać
Temu Cytaty: Gniew najbardziej szkodzi temu, kto się gniewa. -Lew Tołstoj


gniew-najbardziej-szkodzi-temu-kto-ę-gniewa
Temu Cytaty: Kto rano wstaje, temu się źle zdaje. -James Joyce


Temu Cytaty: Rodzimy się równi, ale żyjemy po to, aby temu zapobiec. -Stefan Pacek


rodzimy-ę-równi-ale-żyjemy-po-to-aby-temu-zapobiec
Temu Cytaty: Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć. -Stanisław Jerzy Lec


kto-dobrą-pamięć-temu-łatwiej-o-wielu-rzeczach-zapomnieć
Temu Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles


kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Temu Cytaty: Kobieta oddaje się tylko temu, którego nie kocha. -Michał Choromański


Temu Cytaty: Złymi świadkami są oczy i uszy temu, kto ma duszę barbażyńcy. -Heraklit z Efezu


złymi-świadkami-są-oczy-i-uszy-temu-kto-duszę-barbażyńcy