Ten śpi Cytaty

Ten śpi Cytaty: Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi. -Alojzy Żółkowski


Ten śpi Cytaty: Wszys­tko już było, część życia spi­sana, dziw­ny ten czas… …niepamięci. -LiaMort


wszys­tko-już-było-część-życia-spi­sana-dziw­ny-ten-czas-niepamię
Ten śpi Cytaty: Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.)  -Thomas Alva Edison


ge­niusz-to wy­nik-1 pro­cen­-nat­chnienia-i 99 pro­cent-wypocenia-ge­nius-is one-per-cent-in­spi­ration-­nety-­ne-per-cent
Ten śpi Cytaty: usłyszeć głos jak z pod ziemi z znienacka w cza­sie snu cisza świat już śpi ja tez i nag­le budzi mnie z le­tar­gu marzeń z re­lak­su chwil ten głos z daleka i słyszysz go  jak echo wśród drzew słyszysz je­go dźwięk --- 2006-05-02 autor: Emi­lia Szumiło  -Emilia Szumiło


Ten śpi Cytaty: KOMUNIKAT: MAM U SIEBIE CAŁĄ GÓRĘ KA­MIENI, TYCH OD WAS, NA WY­PADEK, GDY­BY KO­MUŚ BRAKOWAŁO? JE­DYNYM BŁĘDEM, JA­KI PO­PEŁNIŁAM TO BYŁ TEN, ŻE NIE ZA­PYTAŁAM O WIEK SWO­JEGO ROZMÓWCY, WY­DAWAŁ SIĘ DOJRZAŁY MOŻECIE RZU­CAĆ WE MNIE DA­LEJ, CIESZĘ SIĘ, ŻE MA­CIE IN­SPI­RACJĘ, BO W ŻYCIU WŁAŚNIE O TO CHODZI...POZ­DRA­WIAM NIUSZA. -Niusza


Ten śpi Cytaty: Stoisz pod pryszni­cem, a ja cze­kam przy ko­min­ku i spi­jam gorącą herbatę - co będzie po­tem nie wiem, siedzę i spi­jam her­batę da­lej. Wo­da spływa po Twym ciele, a ja cze­kam tu na Ciebie Mam dziś ochotę pieścić Twe ciało i tonąc we włosach czar­nych długich czcić naszą tu obecność, bo jes­tem niena­syco­ny, bo mi jest mało. -Paja


Ten śpi Cytaty: Dob­ra mu­zyka to ta­ka, przy której za­myka­my oczy. Wchodzi­my w in­ny świat. Ten przes­ta­je is­tnieć. Każdy dźwięk przeszy­wa ciało, duszę na wskroś. Grasz na je­go stru­nach. Roz­prężasz płuca. Sta­bili­zujesz serce, które bi­je w rytm akom­pa­niamen­tu, według nut. Usy­piasz smut­ki, zmar­twienia, zab­liźniasz ra­ny, da­jesz błogi nastrój. Rodzi­my się na no­wo. --- in­spi­rowa­ne wczo­raj­szym kon­certem z podzięko­waniami za dobrą muzę  -Emilia Szumiło


Ten śpi Cytaty: Czasem i dobry śpi. -Homer


czasem-i-dobry-śpi
Ten śpi Cytaty: Diabeł nie śpi z byle kim. -Stanisław Jerzy Lec


Ten śpi Cytaty: ''Kiedy ro­zum śpi''-budzą się hormony!  -Niusza


''kiedy-ro­zum-śpi''-budzą ę-hormony 
Ten śpi Cytaty: Kiedy rozum śpi, budzą się potwory. -Francisco de Goya


Ten śpi Cytaty: W obcym łóżku zawsze śpi się gorzej. -Sidonie Gabrielle Colette


Ten śpi Cytaty: Diabeł nie śpi, ale bogowie też. . . -Anonim


diabeł-nie-śpi-ale-bogowie-też
Ten śpi Cytaty: Wiele in­spi­rac­ji


wiele-in­spi­rac­ji-wy­ąga­my-od star­sze­go-rodzeństwa 
Ten śpi Cytaty: Bóg myśli w geniuszach, marzy w poetach, a w pozostałych śpi. -Piotr Altenberg


bóg-myśli-w-geniuszach-marzy-w-poetach-a-w-pozostałych-śpi
Ten śpi Cytaty: W muszel­kach Twoich dłoni ocean śpi stłumiony... -Grzegorz Turnau


w muszel­kach-twoich-dłoni-ocean-śpi-stłumiony
Ten śpi Cytaty: Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero. -Autor nieznany


dopóki-od­dycham-mam-nadzieję-dum-spi­ro-spero
Ten śpi Cytaty: Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie! -Sebastian Szymański