Ten świat Cytaty

Ten świat Cytaty: Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać. -Krzysztof Kieślowski


Ten świat Cytaty: Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo. -W » Virginia Woolf » Orlando


Ten świat Cytaty: Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat. -Aleksander Świętochowski


im-człowiek-bardziej-staje-ę-podobnym-do-boga-tym-jest-szczęśliwszym-a-podobniejszym-do-niego-jest-ten-który-ukochał-jedną-mrówkę-ż-ten
Ten świat Cytaty: Ten świat jest absurdem. -Albert Camus


Ten świat Cytaty: Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną. -Franz Kafka


człowiek-przychodzi-na-ten-świat-z-krwawiącą-raną
Ten świat Cytaty: I świat ten cały był giełdą bez Boga. -Zygmunt Krasiński


Ten świat Cytaty: I świat ten cały był giełdą bez Boga. -Zygmunt Krasiński


i świat-ten-cały-był-giełdą-bez-boga
Ten świat Cytaty: Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat. -Karel Capek


kto-myśli-tylko-o-sobie-ten-traci-z-oczu-świat
Ten świat Cytaty: Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi. -Walter Winchell


prawdziwy-przyjaciel-to-ten-kto-przychodzi-gdy-cały-świat-odchodzi
Ten świat Cytaty:


ot­worzyłem-oczyten-świat-oka­zał ę-zwykłym-snem-~pa­weł-rychlica 
Ten świat Cytaty: Dziw­ny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. -Czesław Niemen


dziw­ny-jest ten-świat-gdzie-jeszcze-wciąż-mieś ę-wiele-zła
Ten świat Cytaty: ... gdy łzy są praw­dzi­we, do­wiadu­jesz się ja­ki ten świat jest smutny. -Nieistniejąca


gdy łzy-są praw­dzi­we-do­wiadu­jesz ę-ja­ki-ten-świat-jest smutny
Ten świat Cytaty: Jakiż ten świat jest, gdy za tysiąc funtów najgorsze wady zowią zaletami. -William Shakespeare


jakiż-ten-świat-jest-gdy-za-tysiąc-funtów-najgorsze-wady-zowią-zaletami
Ten świat Cytaty: Straszny ten świat, który mówi nam, że by­cie sobą już nie wystarczy  -zuzus


straszny-ten-świat-który-mówi-nam-że by­cie-sobą-już-nie wystarczy 
Ten świat Cytaty: Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Ten świat Cytaty: Na tam­ten świat nikt się nie spóźnia. Niektórzy są na­wet przed czasem. -Marian Karczmarczyk


na tam­ten-świat-nikt ę-nie spóźnia-niektórzy są na­wet-przed-czasem
Ten świat Cytaty: Szep­tem stworzy­liśmy ten świat słodką tru­cizną sączoną do słabych umysłów. -Lynx71


szep­tem-stworzy­liśmy-ten-świat-słodką-tru­cizną-sączoną-do słabych-umysłów
Ten świat Cytaty: Ach, jakąż dobrą komedią byłby ten świat, gdyby się tu nie grało jakiejś roli. -Denis Diderot


ach-jakąż-dobrą-komedią-byłby-ten-świat-gdyby-ę-nie-grało-jakiejś-roli