Ten Dał Cytaty

Ten Dał Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł


miłość-jest-skrzydłem-które-ten-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
Ten Dał Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł


miłość-jest-skrzydłem-które-bóg-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
Ten Dał Cytaty: Nic to. - Ostatnie słowa zastrzelonego 28 czerwca 1914 w Sarajewie. Zamach ten dał początek I wojnie światowej. -Ferdynand Arcyksiążę


nic-to-ostatnie-słowa-zastrzelonego-28-czerwca-1914-w-sarajewie-zamach-ten-dał-początek-i-wojnie-światowej
Ten Dał Cytaty: Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie. -Jan Paweł II


Ten Dał Cytaty: Wys­trzępiła język na plot­kach, mar­na płot­ka, utonęła w morzu do­mysłów, bo zab­rakło na za­mulo­nym dnie po­mysłów. Le­piej by było dla niebo­gi, żeby wędkarz złapał za no­gi, ale i ten dał dy­la mało od­ważny, bo płot­ka chciała wa­lenia złapać na orgazmy. -Twarz


Ten Dał Cytaty: Spo­tyka dziew­czę na drodze chłopaka Daj mi pierścionek to dam Ci buziaka Dał jej pierścionek, ona mu siebie Ten pier­wszy raz było jak w niebie A po­tem obo­je się w życie rzucili Pierścionek i bu­ziak precz odrzucili Ona nie ona, on też nie on Do nieba im dro­ga już tyl­ko przez zgon  -erzet


Ten Dał Cytaty: Jes­teś da­leko, co­raz dalej Los mi za­biera to, co dał I szydzi ze mnie: ty nie szalej Za dużo byś ode mnie chciał Za dużo?- py­tam – To zbyt wiele? To po coś wte­dy mi ją dał? Ja w piątek, świątek i w niedzielę Już od świ­tania bym jej chciał Ko­tecek tęskni?- Znów drwi los Ko­tecek dur­ny sta­ry dziad! I śmieje mi się pros­to w nos Zły los, który mi ciebie skradł Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Ten Dał Cytaty: Czas ty­le mi zab­rał, co dał. -Anna Dymna


czas-ty­-mi zab­rał-co dał
Ten Dał Cytaty: To, co świat dał, wiatr z plewą rozwieje. -Elżbieta Drużbacka


Ten Dał Cytaty: Cze­go nie dał mi słuch, od­da mi wzrok. -PoznajPrawdę


cze­go-nie dał-mi słuch-od­da-mi wzrok
Ten Dał Cytaty: Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień. -Homer


los-dał-ludziom-odwagę-znoszenia-cierpień
Ten Dał Cytaty: O, co ja bym dał za to, żeby zawsze było lato. -Anonim


o-co-ja-bym-dał-za-to-żeby-zawsze-było-lato
Ten Dał Cytaty: Los dał ludziom od­wagę znosze­nia cierpień. -Homer


los-dał-ludziom-od­wagę-znosze­nia-cierpień
Ten Dał Cytaty:


jes­tem-wdzięczny-bo­gu-że dał-mi życie~pa­weł-rychlica 
Ten Dał Cytaty: Bóg dał człowieko­wi świat, a człowiek za­mienił go w Piekło. -Sierpien


bóg-dał-człowieko­wi-świat-a człowiek-za­mienił-go w piekło
Ten Dał Cytaty: Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem. -Ignacy Krasicki


nie-każde­mu-dał-pan-bóg-rodzić ę-puchaczem
Ten Dał Cytaty: Trud­no za­pom­nieć o kimś, kto dał ci tak dużo do zapamiętania. -Autor nieznany


trud­no-za­pom­nieć-o kimś-kto-dał- tak-żo-do zapamiętania
Ten Dał Cytaty: Oby Bóg dał fi­lozo­fowi wgląd w to, co leży przed oczy­ma wszystkich. -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne