Ten Go Nie Wart Cytaty

Ten Go Nie Wart Cytaty: Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski


kto-kocha-ten-czuć-po­winien-i przeczu­wać-a kto-nie od­gadnie-ser­ca-ko­biety- ten-go nie wart
Ten Go Nie Wart Cytaty: Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski


kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
Ten Go Nie Wart Cytaty: Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski


kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
Ten Go Nie Wart Cytaty: Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski


kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
Ten Go Nie Wart Cytaty: Nie wart miłośc ten,co ser­ce twe chłodem mro­zi do kości.Ten, który w tłumie, czu­le objąć nie umie. I chodzbys dusze sprze­dała diabłowi, on i tak nic nie zro­bi. Egois­ci je­dej rodzaj miłości wynzają-siebie sa­mego kochać tyl­ko potrafią!  -kate-em


Ten Go Nie Wart Cytaty: Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż mu się sa­memu wy­daje, i wart dwa ra­zy ty­le, ile przyz­na­je mu ogół. -Alfred Aleksander Konar


każdy-człowiek-jest wart-o połowę-mniej-ż-mu ę-­memu-wy­daje-i wart-dwa-ra­zy-ty­-ile-przyz­na­-mu ogół
Ten Go Nie Wart Cytaty: Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół. -Anonim


każdy-człowiek-jest-wart-o-połowę-mniej-ż-ę-samemu-wydaje-i-wart-dwa-razy-tyle-ile-przyznaje-mu-ogół
Ten Go Nie Wart Cytaty: Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje. -Kartezjusz


każdy-człowiek-jest-zobowiązany-do-tego-aby-przyczynić-ę-ile-w-jego-mocy-do-dobra-drugich-i-zaiste-nic-nie-wart-ten-kto-nikomu-do-niczego-ę-nie
Ten Go Nie Wart Cytaty: Nikt nie jest war­ty Twoich łez, a ten, który jest ich wart, nig­dy Cię do ich nie doprowadzi. -Autor nieznany


nikt-nie jest war­ty-twoich-łez-a ten-który-jest ich-wart-nig­dy-cię-do ich-nie doprowadzi
Ten Go Nie Wart Cytaty: Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny. -Kartezjusz


każdy-człowiek-jest-zobowiązany-przyczyniać-ę-ile-w-jego-mocy-do-dobra-drugich-i-zaiste-nic-nie-jest-wart-ten-kto-nikomu-nie-jest-użyteczny
Ten Go Nie Wart Cytaty: Mężczyźni mają sto sposobów, żeby się zemścić. Kobiety mają jeden, ale ten wart jest wszystkich naszych! -Pierre Augustin Beaumarchais


mężczyź-mają-sto-sposobów-żeby-ę-zemść-kobiety-mają-jeden-ale-ten-wart-jest-wszystkich-naszych
Ten Go Nie Wart Cytaty: Są kraje, w których człowiek nie jest wart nic; są nawet takie, w których wart jest mniej niż nic. -Montesquieu


są-kraje-w-których-człowiek-nie-jest-wart-nic-są-nawet-takie-w-których-wart-jest-mniej-ż-nic
Ten Go Nie Wart Cytaty: Ten ogień jeszcze nie zgasł, wciąż tlo­ny is­kra­mi nadziei Wi­dok ty­siąca gwiazd przyćmiony blas­kiem tych oczu Kieliszek wy­bor­ne­go wi­na cieniem Twoich ust Naj­lep­szy ja... nie wart cząstki Ciebie In­tymność, na­miętność i zaan­gażowa­nie zle­wają się w jedno  -eR


Ten Go Nie Wart Cytaty: Me­ta, nie start, mówi co kto wart. -Tadeusz Fangrat


Ten Go Nie Wart Cytaty: Nikt nie jest wart czy­jegoś życia. -Bruno


nikt-nie jest wart-czy­jegoś-życia
Ten Go Nie Wart Cytaty: Kto bie­rze łapówki, nie wart złotówki. -Bujak Bogusław


kto-bie­rze-łapówki-nie wart-złotówki
Ten Go Nie Wart Cytaty: Zbliżam się a Ty oddalasz, Sta­ram się ale nie widzisz. A gdy odejdę.. Niezauważysz. Dla Ciebie nic, Nic, nie jes­tem wart. Poz­nałem ten smak. Od­chodzę. Tak, tam.. Daleko. Dałem os­tatni znak. Kiedyś przy­pom­nisz sobie, Gdy ktoś ser­ce Twe przebije. I zro­zumiesz sam, Ile dob­re­go włożyłem w nas, A co od Ciebie dostałem... Gdy na niewiele czekałem. ~Mar­cin Pa­weł Twardysko  -MarcinPaweł


Ten Go Nie Wart Cytaty: Oceniając człowieka pomyśl, co byłby wart, gdyby nie był na stanowisku. -Oscar Wilde


oceniając-człowieka-pomyśl-co-byłby-wart-gdyby-nie-był-na-stanowisku