Ten Je Podsyca Cytaty

Ten Je Podsyca Cytaty: Pył tka ten zły sen, czas jak szept serc w skał grób mknie, żal brnie, ten sam dzień. -Vergil


pył-tka-ten-zły-sen-czas-jak szept-serc-w skał-grób-mknie-żal-brnie-ten-sam-dzień
Ten Je Podsyca Cytaty: Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski


nieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Ten Je Podsyca Cytaty: Ten kto bier­nie ak­ceptu­je zło, jest za nie tak sa­mo od­po­wie­dzial­ny jak ten, co je popełnia. -Martin Luther King


ten-kto-bier­nie-ak­ceptu­-zło-jest za nie tak-­mo-od­po­wie­dzial­ny-jak ten-co  popełnia
Ten Je Podsyca Cytaty: Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski


najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Ten Je Podsyca Cytaty: Kiedyś antysemitą był ten, kto nienawidził Żydów. Dzisiaj antysemitą jest ten, kogo nienawidzą Żydzi. -Joseph Sorban


kiedyś-antysemitą-był-ten-kto-nienawidził-Żydów-dzisiaj-antysemitą-jest-ten-kogo-nienawidzą-Żydzi
Ten Je Podsyca Cytaty: Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. -Seneka


ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
Ten Je Podsyca Cytaty: Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


większe-zwycięstwo-osiągnie-ten-kto-sobie-wroga-zjedna-ż-ten-kto-go-zniszczy
Ten Je Podsyca Cytaty: Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka


nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Ten Je Podsyca Cytaty: Nie ten umiera co właśnie umiera Lecz ten, co żyjąc w mar­twej kroczy chwale. -Jacek Kaczmarski


nie-ten-umiera-co właśnie-umiera-lecz-ten-co żyjąc-w mar­twej-kroczy-chwale
Ten Je Podsyca Cytaty: Ten, kto więcej grzeszy, i ten, kto mniej greszy, są równie dalecy od dobrego postępowania. -Zenon z Kition


ten-kto-więcej-grzeszy-i-ten-kto-mniej-greszy-są-równie-dalecy-od-dobrego-postępowania
Ten Je Podsyca Cytaty: Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt


odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Ten Je Podsyca Cytaty: Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co stworzył oko!? Ps 94,9 -Biblia


nie-usłyszeć-ten-który-ucho-wszczepił-nie-widzieć-ten-co-stworzył-oko-ps-949
Ten Je Podsyca Cytaty: Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon


miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha
Ten Je Podsyca Cytaty: Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. -Karl Rahner


bóg-może-uczynić-w-naszym-kierunku-tysiąc-kroków-ale-ten-jeden-w-jego-kierunku-ten-musimy-zrobić-sami
Ten Je Podsyca Cytaty: Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. -Autor nieznany


od­ważny-to nie ten-kto ę-nie boi-ale-ten-który-wie-że is­tnieją-rzeczy-ważniej­sze-ż-strach
Ten Je Podsyca Cytaty: Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II


bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Ten Je Podsyca Cytaty: Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie. -Herman Hesse


wygrywa-zawsze-ten-kto-kocha-nie-ten-kto-więcej-wie
Ten Je Podsyca Cytaty: Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy. -Ewa Glińska


dobry-komplement-to-nie-ten-który-słodki-lecz-ten-który-prawdziwy